• Aktualności

   • Ognisko klasy II b

   • 13.10.2021
   • W czwartkowe popołudnie 7 października uczennice klasy II B wraz z wychowawczynią panią Magdaleną Ruchlewicz i panią Joanną Grzelak spotkały się przy ognisku. Było wspólne pieczenie kiełbasek i spacery wzdłuż brzegu Sanu. Pogoda i humory dopisały, a frekwencja była prawie stuprocentowa

   • Zajęcia na terenie GOS Staroniwa w Rzeszowie

   • 12.10.2021
   • Kadeci w oddziałach przygotowania wojskowego nie marnują czasu i szkolą się w ramach wojskowego dnia szkoleniowego. 23.09 zajęcia odbyły się na terenie GOS Starowniwa w Rzeszowie. Uczniowie ćwiczyli zachowanie żołnierza w różnych sytuacjach taktycznych min. na kontakt ogniowy, w terenie otwartym, zurbanizowanym, a także działania po wejściu w kontakt i zerwanie kontaktu w sekcji dwuosobowej. 30.09 tematem zajęć były działania w rejonie ześrodkowania, czynności w składzie elementów ubezpieczenia bezpośredniego, patrolowanie, działanie na posterunku kontrolnym 07.10 kadeci poznali zasady bezpieczeństwa w szkoleniu strzeleckim.

   • Ślubowanie kadetów oddziału przygotowania wojskowego

   • 09.10.2021
   • W piątek 8 października 2021r. 30 kadetów drugiej klasy oddziału przygotowania wojskowego złożyło w obecności zaproszonych gości, rodziców oraz starszych i młodszych kolegów ślubowanie. Uroczystość miała miejsce w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie a uświetnili ją swą obecnością Wicestarosta Rzeszowski Marek Sitarz, Burmistrz Miasta Dynowa Zygmunt Frańczak, mjr Konrad Radzik z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rzeszowie, kpt. Daniel Buż, dowódca 4 kompanii 31 batalionu lekkiej piechoty 3 Podkarpackiej Brygady OT w Rzeszowie, radni Powiatu Rzeszowskiego Ewa Hadam i Aleksander Stochmal, przewodniczący Rady Gminy Dynów Franciszek Pilip, Komendant Policji w Dynowie Mariusz Pilszak,  reprezentujący Nadleśniczego Nadleśnictwa Dynów Paweł Pawłowski, przewodnicząca Rady Rodziców pani Irena Baran, emerytowani nauczyciele szkoły oraz rodziny kadetów składających ślubowanie.

    Uroczystość odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu narodowego, dyrektor szkoły Elżbieta Klaczak-Łach powitała gości i podkreśliła wagę wydarzenia nie tylko dla społeczności szkolnej ale i lokalnego środowiska. Następnie przedstawiła czym są oddziały przygotowania wojskowego i jakie możliwości dają uczniom,. którzy podjęli w nich naukę. W dalszej części uroczystości głos zabrał Wicestarosta Rzeszowski Marek Sitarz, gratulując kadetom wyboru klasy a szkole prowadzenia edukacji wojskowej tak ważnej dla przyszłości kraju. Słowa do młodzieży skierował też ks. prał. Norbert Podhorecki, proboszcz parafii Dynów, przekazując list z życzeniami i pięknym ponadczasowym przesłaniem. Częścią kulminacyjną uroczystości było złożenie ślubowania na sztandar szkoły przez kadetów oddziału przygotowania wojskowego. Po odczytaniu roty, pani dyrektor Elżbieta Klaczak-Łach podkreśliła, że złożenie ślubowania to zaszczyt ale i obowiązek .Życzyła kadetom, by wypowiedziane przez nich słowa przysięgi jak najdłużej pozostały w sercu, by nigdy nie splamili złym zachowaniem munduru, który noszą, by zawsze byli piękną wizytówką Powiatu Rzeszowskiego, miasta Dynowa i szkoły.

    Podziękowała również tym wszystkim, którzy przyczynili się do powstania oddziału przygotowania wojskowego w szkole. Słowa podziękowania oraz kwiaty złożyli również kadeci OPW, dziękując Zarządowi Powiatu Rzeszowskiego na czele ze Starostą Rzeszowskim Józefem Jodłowskim oraz Wicestarostą Rzeszowskim Markiem Sitarzem, dowódcy 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Dariuszowi Słocie oraz kpt. Danielowi Bużowi, koordynatorowi OPW z ramienia WOT, Małgorzacie Rauch Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty  dowódcy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rzeszowie ppłk. dypl. Januszowi Kwietniowi, dyrektor szkoły Elżbiecie Klaczak-Łach, koordynatorce ds. wojskowych w szkole pani Beacie Trzynie oraz wychowawcy klasy Bogdanowi Peszkowi.

     Kwintesencją uroczystości był program artystyczny w wykonaniu młodzieży liceum, w którym piękne słowa o potrzebie pamiętania o ojczyźnie i ponadczasowych wartościach, wzmocnione przesłaniem Jana Pawła II, przeplatały się z równie pięknie wykonanymi piosenkami. Program, którego autorami były panie Katarzyna Kłyż – polonistka  oraz pani Karolina Próchnicka – nauczycielka muzyki,  spotkał się z dużym uznaniem gości.

    Po programie głos zabrali Burmistrz Miasta Dynowa Zygmunt Frańczak oraz Komendant Policji w Dynowie Mariusz Pilszak, gratulując kadetom wyboru edukacji wojskowej, artystom pełnego wzruszeń programu i szkole ważnej dla środowiska lokalnego uroczystości.

    Na zakończenie pani dyrektor Elżbieta Klaczak-Łach jeszcze raz podziękowała wszystkim za obecność i zaprosiła na poczęstunek. Uroczystość zakończyła  się w miłej, rodzinnej atmosferze.

     

    Oddział Przygotowania Wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

    Odziały przygotowania wojskowego to nowy rodzaj klas mundurowych, funkcjonujący od września 2020r., nad którymi nadzór merytoryczny sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej. Na podstawie decyzji nr 57 Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r., od 1 września 2020 r.  taki oddział funkcjonuje również w naszej szkole jako jeden ze 149 w Polsce i jeden z 9 w województwie podkarpackim. Oddział został utworzony dzięki podjęciu decyzji o utworzeniu OPW przez Powiat Rzeszowski oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii dotyczącej szkolenia w tym oddziale od Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień. Jednostką patronacką OPW została 3 Podkarpacka Brygada OT w Rzeszowie Uczniowie tego oddziału, zainteresowani służbą kandydacką  w  akademiach wojskowych, zawodową służbą wojskową, terytorialną służbą wojskową oraz zasileniem rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP, realizują na mocy porozumienia podpisanego z 3. Podkarpacką Brygadą Obrony Terytorialnej, program szkolenia opracowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Planowany zakres  preferencji dla absolwentów OPW pragnących związać się z wojskiem po ukończeniu szkoły:

    • Punkty na uczelniach wojskowych
    • Przy podjęciu służby zawodowej – możliwość podjęcia służby niezwłocznie po służbie przygotowawczej
    • Preferencje w WOT – skrócone do 9 dni szkolenie początkowe
    • Preferencje przyjęcia na moduł podoficerski w Legii Akademickiej.

    Minimalna liczba godzin przewidziana  na zajęcia realizowane w ciągu nauki w liceum ogólnokształcącym wynosi 230 godz. . Przewidziano w tym 53 godziny teoretyczne i 177 godzin praktycznych, w tym obóz szkoleniowy. Każdy uczeń klasy I OPW otrzymał komplet umundurowania o wartości 1320 zł a szkoła zyskała potrzebny do realizacji szkolenia pakiet wyposażenia specjalistycznego o wartości 63 700 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł  105 940 zł, w tym wysokość dotacji przyznanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej wyniosła 84 752 zł a wkład własny Powiatu Rzeszowskiego 21 188 zł., za co z całego serca dziękujemy.

     

     

    Ślubowanie kandydatów

    oddziału przygotowania wojskowego

    w Liceum Ogólnokształcącym

    im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

               

    W piątek 8 października 2021r. 30 kadetów drugiej klasy oddziału przygotowania wojskowego złożyło w obecności zaproszonych gości, rodziców oraz starszych i młodszych kolegów ślubowanie. Uroczystość miała miejsce w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie a uświetnili ją swą obecnością Wicestarosta Rzeszowski Marek Sitarz, Burmistrz Miasta Dynowa Zygmunt Frańczak, mjr Konrad Radzik z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rzeszowie, kpt. Daniel Buż, dowódca 4 kompanii 31 batalionu lekkiej piechoty 3 Podkarpackiej Brygady OT w Rzeszowie, radni Powiatu Rzeszowskiego Ewa Hadam i Aleksander Stochmal, przewodniczący Rady Gminy Dynów Franciszek Pilip, Komendant Policji w Dynowie Mariusz Pilszak,  reprezentujący Nadleśniczego Nadleśnictwa Dynów Paweł Pawłowski, przewodnicząca Rady Rodziców pani Irena Baran, emerytowani nauczyciele szkoły oraz rodziny kadetów składających ślubowanie.

    Uroczystość odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu narodowego, dyrektor szkoły Elżbieta Klaczak-Łach powitała gości i podkreśliła wagę wydarzenia nie tylko dla społeczności szkolnej ale i lokalnego środowiska. Następnie przedstawiła czym są oddziały przygotowania wojskowego i jakie możliwości dają uczniom,. którzy podjęli w nich naukę. W dalszej części uroczystości głos zabrał Wicestarosta Rzeszowski Marek Sitarz, gratulując kadetom wyboru klasy a szkole prowadzenia edukacji wojskowej tak ważnej dla przyszłości kraju. Słowa do młodzieży skierował też ks. prał. Norbert Podhorecki, proboszcz parafii Dynów, przekazując list z życzeniami i pięknym ponadczasowym przesłaniem. Częścią kulminacyjną uroczystości było złożenie ślubowania na sztandar szkoły przez kadetów oddziału przygotowania wojskowego. Po odczytaniu roty, pani dyrektor Elżbieta Klaczak-Łach podkreśliła, że złożenie ślubowania to zaszczyt ale i obowiązek .Życzyła kadetom, by wypowiedziane przez nich słowa przysięgi jak najdłużej pozostały w sercu, by nigdy nie splamili złym zachowaniem munduru, który noszą, by zawsze byli piękną wizytówką Powiatu Rzeszowskiego, miasta Dynowa i szkoły.

    Podziękowała również tym wszystkim, którzy przyczynili się do powstania oddziału przygotowania wojskowego w szkole. Słowa podziękowania oraz kwiaty złożyli również kadeci OPW, dziękując Zarządowi Powiatu Rzeszowskiego na czele ze Starostą Rzeszowskim Józefem Jodłowskim oraz Wicestarostą Rzeszowskim Markiem Sitarzem, dowódcy 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Dariuszowi Słocie oraz kpt. Danielowi Bużowi, koordynatorowi OPW z ramienia WOT, Małgorzacie Rauch Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty  dowódcy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rzeszowie ppłk. dypl. Januszowi Kwietniowi, dyrektor szkoły Elżbiecie Klaczak-Łach, koordynatorce ds. wojskowych w szkole pani Beacie Trzynie oraz wychowawcy klasy Bogdanowi Peszkowi.

     Kwintesencją uroczystości był program artystyczny w wykonaniu młodzieży liceum, w którym piękne słowa o potrzebie pamiętania o ojczyźnie i ponadczasowych wartościach, wzmocnione przesłaniem Jana Pawła II, przeplatały się z równie pięknie wykonanymi piosenkami. Program, którego autorami były panie Katarzyna Kłyż – polonistka  oraz pani Karolina Próchnicka – nauczycielka muzyki,  spotkał się z dużym uznaniem gości.

    Po programie głos zabrali Burmistrz Miasta Dynowa Zygmunt Frańczak oraz Komendant Policji w Dynowie Mariusz Pilszak, gratulując kadetom wyboru edukacji wojskowej, artystom pełnego wzruszeń programu i szkole ważnej dla środowiska lokalnego uroczystości.

    Na zakończenie pani dyrektor Elżbieta Klaczak-Łach jeszcze raz podziękowała wszystkim za obecność i zaprosiła na poczęstunek. Uroczystość zakończyła  się w miłej, rodzinnej atmosferze.

     

    Oddział Przygotowania Wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

    Odziały przygotowania wojskowego to nowy rodzaj klas mundurowych, funkcjonujący od września 2020r., nad którymi nadzór merytoryczny sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej. Na podstawie decyzji nr 57 Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r., od 1 września 2020 r.  taki oddział funkcjonuje również w naszej szkole jako jeden ze 149 w Polsce i jeden z 9 w województwie podkarpackim. Oddział został utworzony dzięki podjęciu decyzji o utworzeniu OPW przez Powiat Rzeszowski oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii dotyczącej szkolenia w tym oddziale od Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień. Jednostką patronacką OPW została 3 Podkarpacka Brygada OT w Rzeszowie Uczniowie tego oddziału, zainteresowani służbą kandydacką  w  akademiach wojskowych, zawodową służbą wojskową, terytorialną służbą wojskową oraz zasileniem rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP, realizują na mocy porozumienia podpisanego z 3. Podkarpacką Brygadą Obrony Terytorialnej, program szkolenia opracowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Planowany zakres  preferencji dla absolwentów OPW pragnących związać się z wojskiem po ukończeniu szkoły:

    • Punkty na uczelniach wojskowych
    • Przy podjęciu służby zawodowej – możliwość podjęcia służby niezwłocznie po służbie przygotowawczej
    • Preferencje w WOT – skrócone do 9 dni szkolenie początkowe
    • Preferencje przyjęcia na moduł podoficerski w Legii Akademickiej.

    Minimalna liczba godzin przewidziana  na zajęcia realizowane w ciągu nauki w liceum ogólnokształcącym wynosi 230 godz. . Przewidziano w tym 53 godziny teoretyczne i 177 godzin praktycznych, w tym obóz szkoleniowy. Każdy uczeń klasy I OPW otrzymał komplet umundurowania o wartości 1320 zł a szkoła zyskała potrzebny do realizacji szkolenia pakiet wyposażenia specjalistycznego o wartości 63 700 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł  105 940 zł, w tym wysokość dotacji przyznanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej wyniosła 84 752 zł a wkład własny Powiatu Rzeszowskiego 21 188 zł., za co z całego serca dziękujemy.

   • Warsztaty w ramach projektu "Wsparcie nauczycieli i uczniów w czasach pandemii"

   • 09.10.2021
   • We wtorek 5 października, uczniowie naszego liceum wzięli udział w warsztatach w ramach projektu „Wsparcie nauczycieli i uczniów w czasach pandemii” - INT/EK/KAR/3/IV/A/0301. Projekt, realizowany przez Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej Pro-Fil jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020.

    Warsztaty miały na celu złagodzenie negatywnych skutków związanych z systemem edukacji podczas pandemii COVID-19 oraz podnoszenie umiejętności i kompetencji społecznych uczniów.

   • Tajemnice medycyny.

   • 09.10.2021
   • 1 października uczennice z klasy 2B uczestniczyły w ciekawej lekcji historii prowadzonej przez edukatora z Muzeum Gdańska.

    Na zajęciach uczennice poznały specyfikę pracy medyków w różnych okresach historycznych, zobaczyły narzędzia medyczne używane w czasach baroku i oświecenia, zapoznały się również ze sposobami leczenia różnych chorób.

    Lekcja okazała się ciekawą podróżą przez historię ochrony zdrowia. Uczennice dowiedziały się, w jaki sposób zmieniało się rozumienie kondycji człowieka, jak ewoluowała wiedza o mechanizmach rządzących naszym ciałem.

   • XXI Powiatowy Rajd Turystyczny zorganizowany przez PTTK

   • 30.09.2021
   • W dniu 28 i 29.09.2021 uczniowie naszej szkoły odwiedzili Beskid Niski. Pieszy szlak zaczął się w miejscowości Folusz, która jest jednocześnie początkiem Magurskiego Parku Narodowego. Najpierw dotarliśmy do najwyższego wodospadu na tym terenie; składa się on z trzech zrzutów i mierzy ok.7 m - Wodospad Magurski. Następnym punktem był pomnik przyrody nieożywionej "Diabli Kamień". Kolejnym etapem było odwiedzenie Rezerwatu Przyrody "Kornuty" i podziwianie pięknego pasma górskiego z wieży widokowej Ferdel. Wieczorem odbył się konkurs krajoznawczy, na podstawie obserwacji w czasie podróży oraz odwiedzenia poszczególnych miejsc. Nasi uczniowie wykazali się szczególną wiedzą pokonując 6 innych szkół i zajmując najwyższe miejsce na podium Następnego dnia udaliśmy się na Rotundę oraz pobliskie cmentarze z czasów I wojny światowej. Odwiedziliśmy również Cerkiew w Kwiatoniu, która znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Relacja Anety Wandas (kl.3bds)

   • III Turniej Strzelecki o Puchar Starosty Rzeszowskiego "W hołdzie Niepodległej" dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu rzeszowskiego

   • 27.09.2021
   • W dniach 24 i 25 września 2021 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie odbyła się III edycja Turnieju Strzeleckiego o Puchar Starosty Rzeszowskiego " W hołdzie Niepodległej". W pierwszym dniu rywalizowały ze sobą szkoły prowadzone przez Powiat Rzeszowski, w drugim zmierzyły się drużyny reprezentujące służby mundurowe, różne instytucje, stowarzyszenia, grupy zawodowe. Turniej został objęty honorowym patronatem Starosty Rzeszowskiego  Józefa Jodłowskiego.

         Ideą turniejowych zmagań była popularyzacja strzelectwa sportowego w naszym regionie, integracja różnych środowisk , podnoszenie umiejętności strzeleckich, propagowanie strzelectwa sportowego jako formy aktywnego spędzania wolnego czasu, a także uczczenie kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. W zawodach wzięło udział 5 czteroosobowych zespołów ze szkół  i 10 drużyn reprezentujących różne podmioty działające w Rzeszowie i Powiecie Rzeszowskim. O końcowym wyniku decydowała suma punktów uzyskana przez wszystkich członków drużyny. Każdy uczestnik oddał 10 strzałów próbnych i 10 ocenianych z broni i stanowiska wylosowanego wcześniej. Przybyłych na zawody gości  w imieniu Starosty Rzeszowskiego oraz swoim powitała dyrektor szkoły Elżbieta Klaczak- Łach a następnie dokonała oficjalnego otwarcia turnieju . Zasady zawodów i regulamin strzelnicy przedstawili uczestnikom prowadzący strzelanie instruktorzy -pani Beata Trzyna i pan Kazimierz Żak. Po tych czynnościach przystąpiono do zawodów. Rywalizacja wywołała wiele emocji ale przebiegała w bezpiecznej, spokojnej i przyjemnej atmosferze. Wyniki turnieju przedstawiają się następująco:

    W kategorii szkól prowadzonych przez Powiat Rzeszowski kolejne miejsca zajęły:

    I miejsce drużyna klas wojskowych Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

    II miejsce drużyna JS 1914 z Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim

    III miejsce drużyna z Zespołu Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

    IV miejsce drużyna z Zespołu Szkół Techniczno- Weterynaryjnych w Trzcianie

    V miejsce drużyna z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Rzeszowie

    W kategorii najlepszy strzelec- dziewczyna najwięcej punktów zdobyła uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Dynowie Izabela Wrotniak ( 67 pkt), natomiast w kategorii chłopców Łukasz Zioło ( 77 pkt), również uczeń Liceum. Najlepsi strzelcy turnieju otrzymali pamiątkowe statuetki, natomiast zwycięskie drużyny puchary i medale. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i okazjonalne gadżety ufundowane przez Powiat Rzeszowski oraz Liceum Ogólnokształcące w Dynowie. Na uczestników zawodów i opiekunów w bibliotece czekał słodki poczęstunek.

    W drugim dniu do turnieju przystąpiło 10 drużyn. Wyniki sobotniej rywalizacji przedstawiają się następująco:

    I miejsce drużyna 3 Podkarpackiej Brygady  Obrony Terytorialnej w Rzeszowie

    II miejsce Komenda Miejska Policji w Rzeszowie

    III miejsce Zespół Tancerzy działający przy Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

    IV miejsce Jednostka Strzelecka 1914 z Sokołowa Małopolskiego

    V miejsce drużyna Nadleśnictwa Dynów

    VI miejsce drużyna ze Stowarzyszenia Aktywny Dynów

    VII miejsce drużyna Kowalski Okna i Drzwi z Dynowa

    VIII miejsce drużyna Komisariatu Policji w Dynowie

    IX miejsce drużyna nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Dynowie

    X miejsce drużyna Banku Spółdzielczego w Dynowie

    W kategorii najlepszy strzelec - kobieta najwięcej punktów zdobyła Anna Michno ( 71 pkt) reprezentująca Komendę Miejską Policji w Rzeszowie, natomiast w kategorii najlepszy strzelec- mężczyzna najwięcej punktów zdobył Wojciech Pieniążek ( 82 pkt) z 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej w Rzeszowie.

    Zwycięskie drużyny otrzymały puchary i medale, najlepsi strzelcy pamiątkowe statuetki, wszyscy uczestnicy turnieju dyplomy i okazjonalne gadżety ufundowane przez Powiat Rzeszowski oraz Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie.

    Podczas turnieju uczestnicy nie biorący udziału w strzelaniu mieli możliwość spędzania czasu na grze w piłkarzyki, tenisa stołowego, szachy, warcaby, bilard stołowy, lotki. Gospodarze turnieju przygotowali także dla wszystkich ciepły i zimny poczęstunek w formie bufetu, z którego wszyscy mogli korzystać od początku do końca zawodów.

     Dyrektor Szkoły Elżbieta Klaczak- Łach składa serdeczne podziękowania Panu Józefowi Jodłowskiemu Staroście Rzeszowskiemu za objęcie honorowym patronatem turnieju oraz Zarządowi Powiatu Rzeszowskiego za wsparcie inicjatywy i przeznaczenie środków na organizację zawodów. Podziękowania kieruje również do swoich pracowników, którzy w różny sposób przyczynili się do tego, by  turniej odbył się zgodnie z regulaminem i przebiegał w miłej atmosferze.

    Organizatorzy jeszcze raz gratulują zwycięskim drużynom oraz wszystkim uczestnikom turnieju za wspaniałą rywalizację oraz niezapomnianą atmosferę i w imieniu Starosty Rzeszowskiego oraz swoim zapraszają do Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie za rok na IV edycję turnieju.

   • Zajęcia z wolontariuszami ze Stowarzyszenia Projektów Międzynarodowych INPRO

   • 30.09.2021
   • W ubiegłym tygodniu, w ramach świętowania Europejskiego Dnia Języków, gościliśmy w naszej szkole fantastycznych młodych ludzi - wolontariuszy ze Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych INPRO . Odwiedzili nas: Quyen z Wietnamu, Waleed z Pakistanu i Meruyert z Kazachstanu Odbyły się spotkania w języku angielskim, w formule open cafe dla młodzieży z kl. 2ad, 3bn i 3adn. Tematem przewodnim były media, ich rodzaje i obecność w życiu młodych ludzi.

   • Wycieczka do Oczyszczalni Ścieków Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie

   • 27.09.2021
   • 23 września uczniowie klasy 2b, 3ad i 3bn wzięli udział w wycieczce do Oczyszczalni Ścieków Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie.

    Wyjazd miał na celu zapoznanie zwiedzających z pracą oczyszczalni i technologią oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. Uczniowie mogli zobaczyć wiele urządzeń, instalacji oraz zbiorników, gdzie ścieki przechodzą różne etapy oczyszczania. Zwiedzający dowiedzieli się również, że podczas fermentacji osadów powstaje biogaz, który jest przerabiany na energię elektryczną i cieplną.

    Rzeszowska oczyszczalnia jest jednym z najnowocześniejszych obiektów w Polsce, który spełnia normy unijne, a wszystkie urządzenia działające w oczyszczalni sterowane są automatycznie.

    Drugim punktem wyjazdu było Multikino, gdzie uczniowie obejrzeli film pt.”Mistrz”.

   • Pamiętamy o ofiarach deportacji na Sybir

   • 21.09.2021
   • 20.09.2021delegacja klas wojskowych naszej szkoły wzięła udział w uroczystej mszy świętej poświęconej wywózce mieszkańców Harty na Sybir, a następnie uczestniczyła w złożeniu kwiatów pod tablicą upamiętniającą te wydarzenia i krótkiej części artystycznej , zaprezentowanej przez uczniów SP nr 1 w Harcie.

   • Sprzątanie świata

   • 20.09.2021
   • "Myślę, więc nie śmiecę"

    W ubiegłym tygodniu uczniowie klasy 1ad wraz z wychowawczynią panią Moniką Rząsą wzięli udział w akcji "Sprzątanie świata", którą od lat organizuje fundacja Nasza Ziemia. Młodzież naszej szkoły wyposażona w worki do segregacji odpadów zebrała śmieci z okolic parku miejskiego oraz dworca autobusowego. Wierzymy, że zaangażowanie w tego typu przedsięwzięcia zwiększa świadomość ekologiczną i uczy jak prawidłowo segregować odpady.

   • Zajęcia terenowe klas wojskowych

   • 20.09.2021
   • W piątek 17.09 uczniowie OPW i klasy 3CN wojskowej doskonalili działania podczas marszu: szyki marszowe, patrolowe, sygnały dowodzenia i łączności. Kadeci ćwiczyli umiejętność planowania marszu, działania marszu ubezpieczonego, zasad organizacji postoju ubezpieczonego i odpoczynku, , a także poznawali rodzaje szyków marszowych i patrolowych.

   • Pierwsze w tym roku szkolnym szkolenie wojskowe OPW

   • 10.09.2021
   • Po wakacyjnej przerwie 9 września rozpoczęło się długo oczekiwane szkolenie wojskowe w klasach oddziału przygotowania wojskowego . Uczniowie w czwartki mają zaplanowane dni mundurowe , to właśnie wtedy żołnierze z 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej będą prowadzać zajęcia dla kadetów z naszej szkoły. Pierwsze zajęcia z tego zakresu miały na celu sprawdzenie regulaminowego umundurowania oraz przypomnienie regulaminów musztry. Młodzież ćwiczyła przyjmowanie postawy zasadniczej i swobodnej oraz zwroty. Doskonalono również oddawanie honorów, marsz, bieg, zatrzymywanie się, wydawanie komend, wykonywanie zbiórek. Dla klasy I c OPW były to pierwsze zajęcia, które pozostaną na długo w pamięci.

   • Lekcja historii w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie

   • 10.09.2021
   • Wczoraj uczniowie kl. 2ad odwiedzili Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, gdzie wzięli udział w lekcji muzealnej pt. "Nie masz pana nad ułana – obyczaje i zwyczaje kawaleryjskie II RP".

    Podczas lekcji uczniowie wysłuchali ciekawej opowieści o barwnych obyczajach pułków kawalerii II RP, w tym o 20 Pułku Ułanów im. Jana III Sobieskiego z Rzeszowa.

    Z muzeum klasa udała się do kina Zorza, na film "Mistrz", a następnie, korzystając z pięknej pogody, na spacer ulicami Starego Miasta.

   • Rocznicowy zjazd rocznika 1967-1971

   • 07.09.2021
   • 50 lat minęło…

     

    „ Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina”

              Ta myśl towarzyszyła absolwentom dynowskiego liceum, którzy po 50 latach od ukończenia szkoły i zdania matury, postanowili się ze sobą spotkać, by uczcić ten wspaniały  jubileusz. Rocznicowy zjazd odbył się 4 września 2021 r. a przybyli na niego absolwenci rocznika 1967- 71, klasy „ a” prowadzonej przez profesora Józefa Drabika i klasy „ b”, której wychowawcą był profesor Władysław Pankiewicz. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. dziękczynną w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Dynowie a jej dalsza część miała miejsce                      w budynku liceum. Absolwentów oraz przybyłych nauczycieli- panią Teresę Gierulę oraz pana Kazimierza Kozubala przywitała dyrektor szkoły, p. Elżbieta Klaczak- Łach, podkreślając, że to wielki zaszczyt gościć w progach szkoły absolwentów, którzy jako pierwsi rozpoczynali edukację w nowym budynku i dzisiaj świętują 50- rocznicę ukończenia szkoły. Następnie pani dyrektor zabrała wszystkich w sentymentalną podróż do tego magicznego miejsca, gdzie czas traci swoją władzę- do szkolnych ławek, korytarzy, miejsc bliskich sercu, gdzie panuje wieczna młodość a zegar lat wciąż wybija 18, życząc wszystkim wielu wspaniałych przeżyć. Ożywione wspomnienia wypełniły kolejną część spotkania. Najpierw wspominał swoją pracę                              w dynowskim liceum profesor Kazimierz Kozubal a następnie absolwenci dzielili się ze sobą przeżyciami z czasów szkolnych. Było sentymentalnie, wesoło a nawet lirycznie ( wspomnienia pisane wierszem). Wiele emocji wzbudziło również spotkanie w klasach a także wspólne oglądanie starych fotografii i tablo. Po zrobieniu pamiątkowego zdjęcia, absolwenci udali się na groby zmarłych wychowawców oraz nauczycieli a następnie do restauracji Aleksandria, by delektować się pysznym jedzeniem i dalej ożywiać wspomnienia. Radości i śmiechom nie było końca.

              I tak spełniały się słowa Marcela Prousta, który pisał, że „ przeszłość jest zamknięta w miejscach i przedmiotach, a gdy znajdziemy się tam, gdy je odnajdziemy, oswobodzone wspomnienia zwyciężają czas i wracają aby żyć z nami”.

   • Spotkanie z rodzicami

   • 07.09.2021
   • Informujemy, że 9 września 2021r. odbędzie się zebranie z Rodzicami. Początek o godzine 15.30 w auli naszego liceum. Zapraszamy.

   • Narodowe czytanie "Moralności pani Dulskiej"

   • 06.09.2021
   • W ubiegły piątek po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w Narodowym Czytaniu. Tym razem czytaliśmy znaną i ponadczasową "Moralność pani Dulskiej". Uczniowie oraz nauczyciele "wcielili się w role" bohaterów powieści, a do czytania zaprosiły przedszkolaki.

   • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

   • 02.09.2021
   • 1 września w naszej szkole odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022. Pani Dyrektor Elżbieta Klaczak - Łach serdecznie powitała nauczycieli, rodziców oraz wszystkich uczniów, a w szczególności pierwszoklasistów, którzy w tym roku rozpoczęli naukę w naszej szkole.

    Życzenia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego otrzymaliśmy od Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka , Podkarpackiej Kurator Oświaty Małgorzaty Rauch oraz Starosty Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego, które odczytały panie: Beata Trzyna, Katarzyna Kłyż i Ewa Hadam.

    Podczas inauguracji nowego roku szkolnego pani Dyrektor wręczyła także stypendia ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, które otrzymali w tym roku uczniowie: Michalina Wandas (2a), Miłosz Podwyszyński (2a), Oliwier Pilip (2a), Natalia Błażejowska (3b), Kacper Wandas (3as), Laura Lech (3bds), Monika Jędrysek (3bds), Jagoda Radoń (3bds), Aneta Wandas (3bds), Izabela Wrotniak (3cs). Serdecznie gratulujemy uczniom i życzymy kolejnych sukcesów.