• Wychowawcy i klasy

    • klasa 1a
    • KLASA POLITECHNICZNA

      

     wychowawca

     Renata Drążek

    • klasa 1b
    • KLASA PROMEDYCZNA

      

     wychowawca

     Magdalena Ruchlewicz

    • klasa 1c
    • ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

     wychowawca

     Bogdan Peszek

    • klasa 1d
    • KLASA HUMANISTYCZNO - JĘZYKOWA

     wychowawca

     Renata Drążek

    • klasa 2an
    • KLASA POLITECHNICZNA

      

     wychowawca

     Zbigniew Tesznar

    • klasa 2bn
    • KLASA PROMEDYCZNA

      

     wychowawca

     Małgorzata Pelc-Chochrek

    • klasa 2cn
    • KLASA WOJSKOWA

      

     wychowawca

     Joanna Krajcarska

    • klasa
    • KLASA HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWA

      

     wychowawca

     Zbigniew Tesznar

    • klasa 2as
    • KLASA POLITECHNICZNA

      

     wychowawca

     Katarzyna Kłyż

    • klasa 2bs
    • KLASA PROMEDYCZNA

      

     wychowawca

     Katarzyna Grot

    • klasa 2cs
    • KLASA WOJSKOWA

      

     wychowawca

     Iwona Sarnicka

    • klasa 2ds
    • KLASA HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWA

      

     wychowawca

     Katarzyna Grot

    • klasa 3a
    • KLASA POLITECHNICHNA

      

     wychowawca

     Michał Piestrak

    • klasa3b
    • KLASA PROMEDYCZNA

      

     wychowawca

     Adam Żak

    • klasa 3c
    • KLASA WOJSKOWA

      

     wychowawca

     Beata Trzyna

    • klasa 3d
    • KLASA HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWA

      

     wychowawca

     Michał Piestrak