• Wychowawcy i klasy

    • klasa 1a
    • KLASA POLITECHNICHNA

      

     wychowawca

     Monika Rząsa

    • klasa 1b
    • KLASA PROMEDYCZNA

      

     wychowawca

     Joanna Duda

    • klasa 1c
    • ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

      

     wychowawca

     Beata Trzyna

    • klasa 1d
    • KLASA HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWA

      

     wychowawca

     Monika Rząsa

    • klasa 2a
    • KLASA POLITECHNICZNA

      

     wychowawca

     Renata Drążek

    • klasa 2b
    • KLASA PROMEDYCZNA

      

     wychowawca

     Magdalena Ruchlewicz

    • klasa 2c
    • ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

     wychowawca

     Bogdan Peszek

    • klasa 2d
    • KLASA HUMANISTYCZNO - JĘZYKOWA

     wychowawca

     Renata Drążek

    • klasa 3an
    • KLASA POLITECHNICZNA

      

     wychowawca

     Zbigniew Tesznar

    • klasa 3bn
    • KLASA PROMEDYCZNA

      

     wychowawca

     Małgorzata Pelc-Chochrek

    • klasa 3cn
    • KLASA WOJSKOWA

      

     wychowawca

     Joanna Krajcarska

    • klasa 3dn
    • KLASA HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWA

      

     wychowawca

     Zbigniew Tesznar

    • klasa 3as
    • KLASA POLITECHNICZNA

      

     wychowawca

     Katarzyna Kłyż

    • klasa 3bs
    • KLASA PROMEDYCZNA

      

     wychowawca

     Katarzyna Grot

    • klasa 3cs
    • KLASA WOJSKOWA

      

     wychowawca

     Iwona Sarnicka

    • klasa 3ds
    • KLASA HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWA

      

     wychowawca

     Katarzyna Grot