•  XVII POWIATOWY KONKURS JĘZYKÓW OBCYCH  DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

    PONADGIMNAZJALNYCH I PONADPODSTAWOWYCH

     POWIATU RZESZOWSKIEGO

    w roku szkolnym 2021/2022

     

    Etap powiatowy – odbędzie się w marcu w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie:

    • język niemiecki – 22 marca 2022 r. o godz. 9.00
    • język angielski – 22 marca 2022 r. o godz. 11.00

     

    RegulaminKonkursJezykowy.pdf