• AKTUALNOŚCI

  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

   pod którym także dyżuruje psycholog biegle posługujący się językiem ukraińskim

   (można też uzyskać wsparcie w języku rosyjskim)

  • Godziny dzwonków

   Sobota 25.06.2022
  • Galeria zdjęć

    brak danych