• Information about the website operator:

   • Nazwa szkoły
   • Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej
   • Telefon
   • 16 65 21 077
   • Adres szkoły
   • 36-065 Dynów, ul. 1-go Maja 17
    Poland