• Terminy postępowania rekrutacyjnego 

   na rok szkolny 2022/2023

   1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami 

            od 16 maja 2022 r. do 24 czerwca 2022r. do godz. 15.00

           WYJĄTEK dotyczy tylko oddziału przygotowania wojskowego

             od 16 maja 2022 r. do 31 maja 2022 r. do godz. 15.00

   2. Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

              od 24 czerwca 2022 r. do 14 lipca 2022 r. do godz. 15.00

   3. Przeprowadzeni prób sprawności fizycznej 

           dotyczy tylko oddziału przygotowania wojskowego   

                od 1 czerwca 2022 r. do 14 czerwca 2021 r. (I termin) 

                do 7 lipca 2022 r. (II termin)

   4. Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej 

           dotyczy tylko oddziału przygotowania wojskowego

                17 czerwca 2022 r. (I termin) 

               do 8 lipca 2022 r. (II termin) 

   5. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

               22 lipca 2022 r.

   6. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wcześniej 

           od 22 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r. do godz. 15.00

   7. Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 29.07.2022r. do godz. 14.00

   Szczegółowe informacje kliknij