• Terminy postępowania rekrutacyjnego 

   na rok szkolny 2021/2022

   1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami 

            od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021r.

           WYJĄTEK dotyczy tylko oddziału przygotowania wojskowego

             od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.

   2. Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

              od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.

   3. Podanie terminu przeprowadzenia prób sprawności fizycznej 

           dotyczy tylko oddziału przygotowania wojskowego  

                   do 14 maja 2021 r.    

   4. Przeprowadzeni prób sprawności fizycznej 

           dotyczy tylko oddziału przygotowania wojskowego   

                od 1 czerwca 2021 r. do 14 czerwca 2021 r. (I termin) 

                do 8 lipca 2021 r. (II termin)

   5. Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej 

           dotyczy tylko oddziału przygotowania wojskowego

                17 czerwca 2021 r. (I termin) 

               do 9 lipca 2021 r. (II termin) 

   6. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

               22 lipca 2021 r.

   7. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wcześniej 

           od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r

   8. Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 2 sierpnia 2021 r.

    

   Szczegółowe informacje kliknij