• Terminy postępowania rekrutacyjnego 

   na rok szkolny 2023/2024

   1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami 

            od 15 maja 2023 r. do 16 czerwca 2023r. do godz. 15.00

           WYJĄTEK dotyczy tylko oddziału przygotowania wojskowego

             od 15 maja 2023 r. do 31 maja 2023 r. do godz. 15.00

   2. Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

              od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00

   3. Przeprowadzeni prób sprawności fizycznej 

           dotyczy tylko oddziału przygotowania wojskowego   

                7 czerwca 2023 r.  godz. 16.00 (I termin) 

                26 czerwca 2023 r. godz. 16.00 (II termin)

   4. Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej 

           dotyczy tylko oddziału przygotowania wojskowego

                do 20 czerwca 2023 r. (I termin) 

               do 5 lipca 2023 r. (II termin) 

   5. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

               17 lipca 2023 r.

   6. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wcześniej 

           od 17 lipca 2023 r. do 21 lipca 2021 r. do godz. 15.00

   7. Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 24.07.2023r. do godz. 14.00

   Szczegółowe informacje kliknij