• Nabór na rok szkolny 2023/2024 prowadzony jest w następujący sposób

   KANDYDAT MOŻE:

   I. Zarejestrować się w systemie vEdukacja Nabór, który znajduje się pod adresem:

   rejestracja 

   a następnie:

    

   1. złożyć wniosek elektronicznie – podpisać wniosek przez rodzica/opiekuna prawnego profilem zaufanym – samo podpisanie wniosku profilem zaufanym nie jest wystarczające, należy jeszcze zaznaczyć opcję „złóż wniosek” (złożenie wniosku elektroniczne, nie wymaga składania wniosku w wersji papierowej),

   lub

   2, złożyć wniosek osobiście, wówczas należy wydrukować zarejestrowany w systemie wniosek, podpisać wniosek przez kandydata oraz rodzica/opiekuna prawnego i dostarczyć do szkoły I wyboru.

    

    

   II. Nie rejestrować się  w systemie vEdukacja Nabór 

   ale wówczas powinien

   pobrać ze strony pusty formularz wniosku:

    wniosek

   uzupełnić ręcznie i podpisać wniosek przez kandydata oraz rodzica/opiekuna prawnego a następnie dostarczyć do szkoły.

       

    

    

    

    

    

    

    

   Szczegółowe informacje dostępne są:kliknij

   Terminy

   Regulamin rekrutacji