• Protokół z posiedzenia komisji konkursowej XV Międzyszkolnego Konkursu Bożonarodzeniowego „Radosne święta-twórcze święta’’ –

  kategoria literacka z dnia 4.01.2023r.

   

  Komisja w składzie:  

  Przewodnicząca:     Grażyna Paździorny

  Członkowie:       Maria Radoń, Jolanta Pyś- Miklasz                       

                    

  Spośród  12 prac konkursowych ( 6 prac ze szkół podstawowych, 6 prac ze szkół średnich) przyznała nagrody w następujących kategoriach wiekowych:

   

  - szkoły podstawowe :

  I miejsce -  Michał Rubin – Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Babicach

  II miejsce –  Adrian Bosak - Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Babicach

  III miejsce –   Julia Martyn - Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Babicach

  wyróżnienie:

  Julia Kałamucka –  Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie

  Jakub Szpiech - Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie w Hłudnie

   

  - szkoły średnie:

  I miejsce -  Mateusz Ciećko – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

  I miejsce – Maja Oleksa – Skubisz– Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

  II miejsce – Aleksandra Dziamara – Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu

  III miejsce –  Gabriela Chorążykiewicz – Liceum Ogólnokształcące im. KEN  w Dynowie

  wyróżnienie – Piotr Nowak– Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

   

   

  Protokół z posiedzenia komisji konkursowej XV Międzyszkolnego Konkursu Bożonarodzeniowego „Radosne święta-twórcze święta’’ –

  kategoria plastyczna z dnia 4.01.2023r.

   

  Komisja w składzie:

  Przewodnicząca:                    Ewa Czyżowska

  Członkowie:                           Grażyna Paździorny,   Ewa Hadam

   

  Spośród 38 prac konkursowych (21 prac ze szkół podstawowych , 17  prac ze szkół średnich) przyznała nagrody w następujących kategoriach wiekowych:

   

  - szkoły podstawowe :

  I miejsce – Maja Hadam-  Publiczna Szkoła Podstawowa nr1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie

  II miejsce – Aleksander Myćka- Szkoła Podstawowa w Łubnie

  III miejsce –  Rafał Buczyk  - Publiczna Szkoła Podstawowa nr1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie

  wyróżnienie:

  Szczepan Juras- Publiczna Szkoła Podstawowa nr1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie

  Artur Gratkowski- Publiczna Szkoła Podstawowa nr1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie

  Filip Żebrowski- Szkoła Podstawowa w Łubnie

  Khrystyna Pochylińska – Szkoła Podstawowa w Ulanicy

   

  - szkoły średnie:

  I miejsce -  Jadwiga Nowak- Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie

  II miejsce – Alicja Kowal – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

  III miejsce –  Liwia Radoń - Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie

  wyróżnienie:

  Monika Jaskot- Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim

  Kamila Kijowska-- Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie

  Iwona Hadam- - Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie