•  

   

   • Klasa Oddziału Przygotowania Wojskowego

   • Warunkiem przyjęcia do Oddziału Przygotowania Wojskowego jest dostarczenie wraz z oryginałami dokumentów potwierdzających wolę przyjęcia do szkoły orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w tej klasie.

    Orzeczenie wystawia lekarz rodzinny na załączonym druku lub innym.

    wzór orzeczenia lekarskiego

     

     

    Regulamin przeprowadzenia testu próby sprawności fizycznej 

    w procesie rekrutacji do 

    Oddziału Przygotowania Wojskowego 

    w Liceum Ogólnokształcącym

    im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

     

    1. Kandydaci do klasy oddziału przygotowania wojskowego wyłonieni zostaną na podstawie przeprowadzonych testów sprawnościowych.

    2. Termin testów sprawnościowych ustala koordynator ds. wojskowych w porozumieniu z nauczycielami wychowania fizycznego i przeprowadza je nie później niż do 30 czerwca.

    3. Kandydaci przystępujący do testu sprawności fizycznej muszą posiadać odpowiedni strój sportowy (koszulka, spodenki lub dresy) oraz obuwie sportowe.

    4. Kandydatów obowiązuje podpisane oświadczenie/zgoda rodzica/prawnego opiekuna na przeprowadzenie testu.

    Oświadczenie (zalacznik1_opw.pdf) należy wydrukować i przynieść na test próby sprawności fizycznej.

     UWAGA!

    Dla tej klasy obowiązuje krótszy termin rekrutacji – kandydaci mogą składać podania od 15.05.2023 do 31.05.2023 r.

    Dodatkowo obowiązuje próba sprawności fizycznej :

    I  termin - 7 czerwca 2023, godz. 16.00

    II termin - 26 czerwca 2023, godz. 16.00

    (szczegółowe informacje zostaną przekazane indywidualnie zainteresowanym)

    Prosimy o przybycie 15 min. wcześniej i zabranie ze sobą stroju sportowego oraz podpisanego przez rodziców oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w próbie sprawnościowej (zalacznik1_opw.pdf).

    Test sprawnościowy zamieszczony jest również na tej stronie. Organizatorzy, ze względu na niższy stopień sprawności fizycznej uczniów związany z pandemią, rezygnują z testu wytrzymałościowego – testu Coopera, ograniczając tym samym próbę do 3 ćwiczeń.

    Jeżeli kandydat nie będzie mógł wziąć udziału w próbie sprawnościowej w podanym terminie, może przystąpić do niej w terminie dodatkowym, tj. termin będzie podany w maju. Kandydaci otrzymają od nas powiadomienie e-mailowe lub telefoniczne.

    W razie pytań prosimy o kontakt.

    Tel. 16 6521077 – sekretariat szkoły

     

    5. Zbiórka kandydatów przystępujących do próby sprawnościowej do OPW w budynku szkoły.

    Miejsce testu: hala sportowa i boiska przy Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie.

    6. Zapisy na testy sprawnościowej będą odbywać się w sekretariacie szkoły w dniu testów sprawnościowych.

     

    Złożenie zapisu na testy wraz z podpisem rodzica/prawnego opiekuna są równoznaczne z oświadczeniem, że stan zdrowia dziecka umożliwia przystąpienie do testu sprawnościowego

     

    Test sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego

    w Liceum ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

    1. Test szybkości - Bieg po kopercie 5 x 3 metra. 

    Wykonanie: na wybranym miejscu oznaczonym chorągiewkami prostokąt o wymiarach 5 x 3 m. Na sygnał gwizdkiem start z wysokiej pozycji po komendzie "gotów". Bieg sprintem drogą B-E-C-D-E-A omijając chorągiewki bez dotykania ich. Bieg w ten sposób wykonywany jest trzykrotnie. Po trzeciej rundzie dotknięcie chorągiewki A powoduje zatrzymanie stopera przez osobę mierzącą.

    Ocena: wynik próby stanowi czas, jaki został uzyskany w trzech nieprzerwanych obiegach zygzakiem.

    http://2.bp.blogspot.com/-sMijgEYmZcg/T05OAxW_iUI/AAAAAAAAAKk/PxHgYt5FUj0/s320/skanowanie0005.jpg

     2.Test wytrzymałościowy - Test Coopera

    Wykonanie: Zadaniem uczestnika testu jest przebiegnięcie jak najdłuższego dystansu w ciągu 12 minut. Od zawodników nie wymaga się jednak ciągłego biegu – jeśli nie wystarcza sił, mogą maszerować przez część dystansu. Wyniki interpretuje się w oparciu o tabele uwzględniające płeć i wiek.

     

    3.Test skoczności: Skok w dal z miejsca

    Wykonanie: Startujący staje w niewielkim rozkroku z ustawionymi równolegle stopami przed linią odbicia, następnie pochyla tułów, ugina nogi w kolanach (półprzysiad) z równoczesnym zamachem obu kończyn górnych dołem w tył, po czym wykonuje wymach rąk w przód z równoczesnym energicznym odbiciem obunóż, skacze jak najdalej. W czasie wykonywania próby należy zwrócić uwagę na poprawność ustawienia stóp. W żadnej fazie odbicia, nie powinny one przekraczać wytyczonej linii. Długość skoku mierzymy od wyznaczonej linii odbicia (belki) do najbliższego śladu pozostawionego przez piętę skaczącego. Jeżeli badany po wykonaniu skoku przewróci się do tyłu, wówczas skok powtarza. Z trzech wykonanych skoków notuje się najdłuższy.

    4.Test siły: dziewczęta - zwis na drążku na czas, chłopcy - podciąganie na drążku na liczbę

    Zwis na drążku wykonanie: Startujący trzyma drążek podchwytem o ramionach ugiętych. Dłonie winny znajdować się na szerokości barków. Na sygnał „START” zaczyna się próba zwisu i trwa do zmęczenia. Podbródek w czasie trwania testu winien znajdować się nad drążkiem. Wynikiem, jest liczba wytrzymałych sekund w opisanej pozycji. Pomiar kończy się z chwilą, gdy startujący/a oprze lub opuści brodę poniżej drążka.

    Podciągnięcia na drążku na liczbę wykonanie: startujący chwyta drążek podchwytem na szerokość barków i wykonuje zwis prosty. Na sygnał zgina ręce w stawach łokciowych i podciąga ciało tak wysoko, aby broda znalazła się nad drążkiem. Po czym bez chwili odpoczynku powraca do zwisu prostego. Ćwiczący nie wykonuje ruchów wahadłowych nóg i całego ciała.

    Dziewczęta

    Poziom sprawności

    Test Coopera

    Bieg po kopercie

    Skok w dal z miejsca

    drążek

    Niski

    1750m

    29.5s

    5 stóp

    20s

    Średni

    1800-1900m

    28.4s

    6 stóp

    35s

    Dobry

    1950-2100m

    27.1s

    7 stóp

    50s

    Bardzo dobry

    2150-2250m

    26.1s

    8 stóp

    60s

    Wysoki

    2300m

    25.0s

    9 stóp

    85s

     

     

    Chłopcy

    Poziom sprawności

    Test Coopera

    Bieg po kopercie

    Skok w dal z miejsca

    drążek

    Niski

    2100m

    26.6s

    6 stóp

    4

    Średni

    2250-2350m

    25.4s

    7 stóp

    6

    Dobry

    2400-2600m

    24.1s

    8 stóp

    9

    Bardzo dobry

    2650-2759m

    23.0s

    9 stóp

    12

    Wysoki

    2800m

    22.0s

    10 stóp

    14