• REGULAMIN REKRUTACJI

    kandydatów do klas pierwszych

    Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

    na rok szkolny 2023/2024

    dla absolwentów szkoły podstawowej

     

    pobierz