•  

  Klasa

  Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania

  Języki obce

  Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

  politechniczna

  matematyka, j. angielski

  fizyka lub informatyka

  (do wyboru)

  j. angielski

  j. niemiecki

  j. polski

  matematyka  

  j. obcy

  informatyka

  Klasa politechniczna jest objęta patronatem Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej.

  humanistyczno – językowa

  j. polski, historia

   j. angielski

  j. angielski

  j. niemiecki

  j. polski

  matematyka  

  j. obcy 

  historia

  Klasa humanistyczno - językowa jest objęta patronatem Wydziału Filologicznego Uniwersystetu Rzeszowskiego.

  promedyczna

  z innowacją

  pielęgniarsko - kosmetologiczną

  biologia, chemia,

  j. angielski

  j. angielski

  j. niemiecki

  j. polski

  matematyka

    j. obcy

  biologia

  Klasa promedyczna działająca pod patronatem Kolegium Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, we współpracy z Centrum Medycznym „Dynmed”.

  W klasie tej będzie realizowana innowacja pielęgniarsko – kosmetologiczna w ramach przedmiotu uzupełniającego „nauki o zdrowiu”, prowadzonego przez wykwalifikowaną kadrę: lekarza, pielęgniarkę, kosmetologa. W ramach innowacji uczniowie raz w miesiącu będą uczestniczyć w zajęciach praktycznych w specjalistycznych pracowniach  na wyższych uczelniach, brać udział w projektach badawczych związanych ze zdrowiem, uczestniczyć w wykładach, warsztatach na UR czy PWSTE, wspólnie ze studentami prowadzić działalność naukową.

  Absolwenci tej klasy, zdobywając wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko pojętych nauk o zdrowiu, będą lepiej przygotowani do podjęcia studiów związanych z  tymi naukami. Ponadto będą wyposażeni w umiejętności praktyczne służące ratowaniu życia, dbałości o zdrowie czy pielęgnowaniu urody.

  oddział przygotowania wojskowego

   j. angielski, geografia

  przygotowanie wojskowe

  j. angielski

  j. niemiecki

  j. polski

  matematyka  

  j. obcy 

  wychowanie fizyczne

  Klasa w której zajęcia z edukacji wojskowej zorganizowane będą zgodnie z wytycznymi resortu obrony przy wsparciu MON oraz patronackiej jednostki wojskowej.

  NOWOŚĆ

  przyrodnicza

  z innowacją 

  "Ochrona środowiska z elementami edukacji i promocji leśnictwa"

  biologia, geografia,

  j. angielski

  j. angielski

  j. niemiecki

  j. polski

  matematyka  

  j. obcy 

  geografia

  Innowacja będzie realizowana we współpracy z Nadleśnictwem Dynów oraz innymi podmiotami związanymi z edukacją w zakresie ochrony środowiska.

  Wpisuje się w projekt „Razem dla planety” realizowany w ramach programu Erasmus+.

  Uczeń tej klasy zdobędzie wiedzę na istotne tematy dotyczące wpływu człowieka na środowisko, podstaw ochrony środowiska oraz planowania i realizacji zadań w jego ochronie, gospodarki odpadami, ochrony i użytkowania ekosystemów leśnych, odnawialnych źródeł energii.