• W roku szkolnym 2022/2023 absolwentom szkół podstawowych proponujemy następujące klasy:

  Klasa

  Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania

  Języki obce

  Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

  politechniczna

  matematyka, j. angielski

  fizyka lub informatyka

  (do wyboru)

  j. angielski

  j. niemiecki

  j. polski, matematyka,  j. obcy, informatyka

  humanistyczno – językowa

  j. polski, historia

   j. angielski lub j. niemiecki 

  (do wyboru)

  j. angielski

  j. niemiecki

  j. polski, matematyka,  j. obcy, 
  historia

  oddział przygotowania wojskowego

   j. angielski, geografia

  przygotowanie wojskowe

  j. angielski

  j. niemiecki

  j. polski, matematyka,  j. obcy, 
  wychowanie fizyczne

  promedyczna

  biologia, chemia, j. angielski

  j. angielski

  j. niemiecki

  j. polski, matematyka,  j. obcy, 
  biologia

   

  KLASA PROMEDYCZNA   działająca pod patronatem Kolegium Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, we współpracy z Centrum Medycznym „Dynmed”.

  W klasie tej będzie realizowana innowacja pielęgniarsko – kosmetologiczna w ramach przedmiotu uzupełniającego „nauki o zdrowiu”, prowadzonego przez wykwalifikowaną kadrę: lekarza, pielęgniarkę, kosmetologa. W ramach innowacji uczniowie raz w miesiącu będą uczestniczyć w zajęciach praktycznych w specjalistycznych pracowniach  na wyższych uczelniach, brać udział w projektach badawczych związanych ze zdrowiem, uczestniczyć w wykładach, warsztatach na UR czy PWSTE, wspólnie ze studentami prowadzić działalność naukową.

  Absolwenci tej klasy, zdobywając wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko pojętych nauk o zdrowiu, będą lepiej przygotowani do podjęcia studiów związanych z  tymi naukami. Ponadto będą wyposażeni w umiejętności praktyczne służące ratowaniu życia, dbałości o zdrowie czy pielęgnowaniu urody.

  ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO, w której zajęcia z edukacji wojskowej zorganizowane będą zgodnie z wytycznymi resortu obrony przy wsparciu MON oraz patronackiej jednostki wojskowej.