• Aktualności

   • Sukcesy naszych uczniów w powiatowej Licealiadzie w drużynowo-indywidualnych biegach przełajowych

   • 20.04.2023
   • W dniu 14.04.2023 r. Liceum Ogólnokształcące w Dynowie było organizatorem powiatowej Licealiady w drużynowo-indywidualnych biegach przełajowych. W zawodach wystartowały szkoły z: ZSTW w Trzcianie, ZS w Sokołowie Młp., ZSzZ w Dynowie, LO w Dynowie. Drużyna dziewcząt w składzie: Paulina Chorążykiewicz, Gabriela Twardak, Gabriela Marszałek, Maja Potoczna, Łucja Sas, Ewa Młynarska zajęła I miejsce. Indywidualnie wśród dziewcząt I miejsce zajęła Gabriela Marszałek, III miejsce zajęła Gabriela Twardak. Drużyna chłopców w składzie: Michał Babiś, Sebastian Kustra, Paweł Grzegorzak, Dawid Tworzydło, Jakub Siry, Michał Piskorek zajęła II miejsce. Obie nasze drużyny wywalczyły awans do zawodów rejonowych.

    W dniu 17.04.2023 r. w Kolbuszowej odbyła się rejonowa Licealiada w drużynowo-indywidualnych biegach przełajowych. Drużyna dziewcząt w składzie: Paulina Chorążykiewicz, Gabriela Twardak, Gabriela Marszałek, Maja Potoczna, Łucja Sas, Ewa Młynarska zajęła V miejsce. Drużyna chłopców w składzie: Michał Babiś, Sebastian Kustra, Paweł Grzegorzak, Dawid Tworzydło, Jakub Siry, Mikołaj Opałka, Michał Piskorek zajęła III miejsce

    Opiekunami biegaczy i biegaczek byli nauczyciele wychowania fizycznego. p. Bogdan Peszek i p. Adam Żak.

   • 5 miejsce w konkursie "Turbolandeskunde - wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego"

   • 24.04.2023
   • W naszej szkole nie ma miejsca na monotonię!!! Już po raz VIII reprezentowaliśmy nasze liceum w kolejnej edycji konkursu "Turbolandeskunde - wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego". Tym razem wspinaliśmy się po austriackiej części Alp i dotknęliśmy wszelkich aspektów życia w tym kraju. Bardzo pięknie wpisuje się ta wiedza w nasze plany na przyszły rok, gdyż udajemy się z uczniami w ramach Programu Erasmus + właśnie do austriackiej szkoły. Emocje sięgały dzisiaj zenitu. W ostatecznej klasyfikacji mamy V miejsce. Dziękuję dziewczynom za chęć udziału w konkursie, gdyż jest to ogrom pracy, a do konkursu przystąpiło 19 szkół średnich z regionu, co też świadczy o naszym zaangażowaniu!! Ewa Młynarska, Michalina Wandas i Nikola Wiśniowska wykonałyście kawał dobrej roboty!!

   • Nagrody w konkursie "Podkarpacka Tęcza"

   • 24.04.2023
   • 13 kwietnia uczestniczyliśmy w gali XXIII. edycji konkursu " Podkarpacka Tęcza", organizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Dynowie. Wśród nagrodzonych uczestników z naszego liceum są: Liwia Radoń - wyróżnienie w kategorii plastycznej (pod opieką Katarzyny Kłyż) oraz Oliwia Wiśniowska - 3 miejsce w kategorii multimedialnej ( pod opieką Joanny Krajcarskiej ) .Serdeczne gratulacje !!!

   • Wykłady na URz

   • 20.04.2023
   • 17 kwietnia odbył się kolejny wyjazd grupy naszych uczniów na Uniwersytet Rzeszowski. Tym razem młodzież uczestniczyła w wykładach podczas których poruszane były następujące zagadnienia:

    1.Skomplikowane stosunki polsko-żydowskie w czasie niemieckiej okupacji na przykładzie województwa podkarpackiego- Dr hab. prof. UR Elżbieta Rączy

    2. Podróż koleją w XIX wieku -Dr Dariusz Opaliński

    3. Kobieta w małżeństwie i rodzinie w dobie średniowiecza -Dr Renata Trawka

   • NABÓR ELEKTRONICZNY DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU RZESZOWSKIEGO

   • 12.04.2023
   • Nabór na rok szkolny 2023/2024 prowadzony jest w elektronicznym systemie vEdukacja:

    https://podkarpacie.edu.com.pl,

    w którym gromadzone są dane na temat szkół, tworzonych przez nie oddziałów oraz pełne informacje na temat kandydatów. Ważnym celem wykorzystania systemu komputerowego w trakcie rekrutacji jest ograniczenie liczby dokumentów i liczby wizyt kandydata w szkołach. W tradycyjnym przypadku, kandydując do trzech szkół uczeń musiał wszystkie je odwiedzić i we wszystkich złożyć podania. Dzięki wykorzystaniu systemu kandydat posługuje się wyłącznie jednym podaniem, bez względu na liczbę szkół, które wybrał i kontaktuje się wyłącznie z jedną szkołą.

     

    Kandydat do szkoły ponadpodstawowej może złożyć podanie do każdej ze szkół    ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Rzeszowski, rejestrując konto kandydata na stronie internetowej: 

     

    https://podkarpacie.edu.com.pl

     

    I.  Kandydat, po dokonaniu rejestracji w systemie vEdukacja Nabór może:

     

    1. złożyć wniosek elektronicznie – podpisać wniosek przez rodzica/opiekuna prawnego profilem zaufanym – samo podpisanie wniosku profilem zaufanym nie jest wystarczające, należy jeszcze zaznaczyć opcję „złóż wniosek” (złożenie wniosku elektroniczne, nie wymaga składania wniosku w wersji papierowej),

     

    1. złożyć wniosek osobiście, wówczas należy wydrukować zarejestrowany w systemie wniosek, podpisać wniosek przez kandydata oraz rodzica/opiekuna prawnego i dostarczyć do szkoły I wyboru,

     

    II.  Kandydat, bez rejestracji w systemie vEdukacja Nabór może:

     

    1. pobrać ze strony szkoły formularz wniosku: https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/app/downloads.html,
    2. uzupełnić ręcznie i podpisać wniosek przez kandydata oraz rodzica/opiekuna prawnego a następnie dostarczyć do szkoły prowadzonej przez Powiat Rzeszowski.

     

    Poza drukiem wniosku system generuje również druk potwierdzenia przyjęcia podania przez szkołę. Na druku tym szkoła przyjmująca od kandydata wniosek potwierdza, że wniosek ten został złożony.

    Uwaga: Na wspomnianym wyżej potwierdzeniu szkoła stwierdza jedynie, że kandydat dostarczył wniosek. Nie jest to równoznaczne ze stwierdzeniem, że wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez szkołę.

    Kandydat dokonuje wyboru trzech szkół (przez szkołę należy rozumieć nie Zespół Szkół, ale konkretną szkołę np. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół ….). W obrębie tych trzech szkół może wybrać dowolną liczbę oddziałów. Przy dokonywaniu preferencji należy pamiętać o kolejności wyborów.

    Lista preferencji kandydata jest to lista wszystkich klas, do których chce on kandydować, uszeregowanych od klasy, na której najbardziej mu zależy, do klasy, na której zależy mu najmniej. Kandydat, któremu wyniki pozwalałyby zostać przyjętym do kilku klas, zostanie umieszczony w tej z nich, która znajduje się najwyżej na jego liście preferencji.

    Uwaga: Należy pamiętać, że im dłuższa jest lista preferencji, tym większe szanse kandydata na to, że zostanie przyjęty.

    Szkoła pierwszego wyboru dla kandydata jest to szkoła otwierająca klasę, która znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata, czyli tę, na której kandydatowi najbardziej zależy. Punkt naboru właściwy dla szkoły pierwszego wyboru zajmuje się obsługą danego kandydata – przyjmuje, przechowuje oraz weryfikuje jego dokumenty oraz wykonuje inne czynności związane z obsługą kandydata.

     

    Weryfikacja zgłoszeń jest to sprawdzenie otrzymanego od kandydata dokumentu papierowego (na tym etapie wniosku) pod względem formalnym oraz porównanie zawartości tego dokumentu z danymi znajdującymi się w bazie danych systemu, a następnie na tej podstawie jego zaakceptowanie bądź odrzucenie. Weryfikacji dokonuje się celem uwierzytelnienia danych przechowywanych w centralnej bazie danych. Od chwili zaakceptowania wniosku zablokowana zostaje możliwość dokonywania zmian w zgłoszeniu, dzięki czemu wprowadzone dane są wiarygodne i mogą służyć w dalszej części procesu rekrutacji.

     

    Przydział do klas następuje w terminie ustalonym w harmonogramie prowadzenia naboru.

     

    Następnie kandydat, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa musi potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły ponadpodstawowej, do której został przyjęty, poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach z egzaminu ósmoklasisty.

    Uwaga: Należy pamiętać o tym, że złożenie oryginałów dokumentów potwierdza wolę uczęszczania do szkoły ponadpodstawowej i jest obowiązkowe.

    Wypełniając wniosek o przyjęcie do szkoły należy pamiętać, że:

     

    1. Można kandydować do trzech szkół
    2. W każdej z wybranych szkół uczeń może wybrać dowolną liczbę klas.
    3. Im więcej klas zostanie wskazanych we wniosku, tym bardziej wzrastają szanse dostania się do jednej z nich.
    4. Wypełniony wniosek należy złożyć w szkole, która na liście wyborów znalazła się jako pierwsza. Dane zostaną wpisane do systemu komputerowego z uwzględnieniem wszystkich wskazanych szkół.
    5. Bardzo ważne jest odpowiednie uszeregowanie swoich wyborów. Kolejność wpisywania poszczególnych klas do tabeli jest bardzo ważna. Na pierwszym miejscu musi znaleźć się ta klasa, o której uczeń najbardziej marzy. Komputer szukając dla kandydata miejsca w klasie będzie rozpatrywał kolejne propozycje według wskazanej przez ucznia kolejności, tak długo, aż znajdzie miejsce w którejś ze wskazanych klas. Wtedy uczeń zostanie automatycznie wpisany na listę przyjętych do tej klasy, a pozostałe klasy z listy nie będą już rozpatrywane.
   • Wyróżnienie w konkursie matematycznym

   • 11.04.2023
   • Przed świętami opublikowana została lista wyróżnionych w konkursie matematycznym.

    Maksymilian Krawiec otrzymał wyróżnienie w Podkarpackim Konkursie Matematycznym im Franciszka Leji. Serdecznie gratulujemy Maksymilianowi oraz opiekunowi Panu Z.Tesznarowi.

    Uroczyste rozdanie dyplomów i nagród odbędzie się na początku czerwca 2023 r.

   • Uroczysty apel z okazji Świąt Wielkanocnych

   • 05.04.2023
   • Alleluja . Jezus żyje!

    W kalendarzu jest wiele dni wesołych i świątecznych, ale są i takie, które zmuszają nas do refleksji, powagi, szczególnej zadumy, a także i radości, jaką ze sobą niosą. Jednym z takich świąt są Święta Wielkanocne.

    Z tej ważnej okazji uczniowie naszej szkoły, pod kierunkiem D.Kusińskiej, przygotowali montaż muzyczno- słowny wprowadzający nas do obchodów Triduum Paschalnego i świąt Wielkiej Nocy.

   • Dni Otwarte w Kolegium Nauk Medycznych

   • 03.04.2023
   • W dniu 31 marca 2023 r. uczniowie klasy 4b i 3b uczestniczyli w dniach otwartych w Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną uczelni na rok akademicki 2023/ 2024. Młodzież uczestniczyła w ciekawych wykładach oraz pokazach przygotowanych przez kadrę uczelni oraz studentów.

   • Udział w projekcji filmu "Filip"

   • 03.04.2023
   • Licealiści wybrali się w środę do Domu Strażaka w Dynowie na projekcję filmu pt. "FILIP". Nasze miasteczko znalazło się bowiem na trasie Bezgotówkowego Kina Objazdowego, dzięki któremu lokalna młodzież mogła obejrzeć seans traktujący w niesztampowy sposób o tragicznych realiach wojny, w których tytułowemu Filipowi przyszło żyć, zaznając zarówno luksusów hotelowych przyjemnosci, jak i łez goryczy po stracie przyjaciela.

    Innowacyjna pozycja polskiego kina wojennego, która sprawia, iż bardziej doceniamy gdzie, kim i z kim przyszło nam żyć.

   • Sukcesy Dominika Karasia z języka angielskiego

   • 03.04.2023
   • Warto podkreślić, że jest to już kolejny sukces Dominika w dziedzinie języków obcych, gdyż w październiku 2022r. otrzymał tytuł finalisty w ogólnopolskim Konkursie High School Challenge, a na początku marca został on laureatem IV Regionalnego Konkursu z Języka Agnielskiego organizowanego przez wydział humanistyczny PWSTE w Jarosławiu. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy licznych sukcesów!

   • Kolejny wyjazd w ramach programu Erasmus +

   • 03.04.2023
   • Młodzież z naszego liceum spędziła weekend na intensywnej pracy podczas wymiany młodzieży w ramach programu Erasmus+. Razem z rówieśnikami ze szkół średnich z Węgier i Rumunii przygotowali pierwszy etap kampanii społecznej p.t. "Ecology Democracy Campaign"

    W programie spotkania znalazły się:

    prezentacja praktyk ekologicznych przez przedstawiciela @Krośnieński Holding Komunalny

    grupowe prezentacje dobrych praktyk ekologicznych w miastach, z których pochodzą uczestnicy projektu (Nyíregyháza, Resita, Dynów)

    analiza sytuacji ekologicznej w tych miastach metodą SWOT

    idealne "zielone" miasto

    wybory burmistrza miasta

    tworzenie strony tytułowej czasopisma

    planowanie kampanii proekologicznej - wybór grupy docelowej, mediów i formuły, podział obowiązków, zaplanowanie kalendarza działań

    A po intensywnej pracy był czas na poznawanie kultury, tańce i wspólną zabawę

    Dziękujemy Bwa Krosno Galeria Sztuki w Krośnie za przyjęcie nas w swoje progi.

   • I Turniej Wiedzy „Razem dla planety”

   • 30.03.2023
   • 30 marca 2023 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie, placówce prowadzonej przez Powiat Rzeszowski, odbył się I Turniej Wiedzy "Razem dla planety". Organizatorami turnieju byli nauczyciele uczący w liceum p. J. Krajcarska, p. M. Rząsa oraz p. M. Ruchlewicz. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o ekologii, ochronie środowiska oraz działaniach proekologicznych. Konkurs wpisywał się też w realizowany w naszej szkole projekt Erasmus +.

    W turnieju uczestniczyło 12 uczniów z 4 szkół podstawowych powiatów rzeszowskiego i przemyskiego. Konkurs był oparty na telewizyjnym teleturnieju Va Bank, zmagania uczniów były podzielone na 3 etapy. W pierwszym etapie uczniowie pracowali w 4 grupach, które obejmowały osoby z różnych szkół. Do drugiego etapu przeszło trzy grupy, a ostatni etap był rywalizacją pomiędzy uczestnikami z grupy, która zdobyła najwyższą liczbę punktów.

    Finalistami tego konkursu zostali :

    1 miejsce – Maja Sieńko ze Szkoły Podstawowej w Przedmieściu Dubieckim,

    2 miejsce – Emilia Opałka ze Szkoły Podstawowej w Bachórcu,.

    3 miejsce – Paweł Pudysz ze Szkoły Podstawowej w Pawłokomie.

    Laureaci otrzymali cenne nagrody,  wszyscy uczestnicy dyplomy i słodkie upominki a opiekunowie podziękowania. Gratulujemy uczestnikom wiedzy oraz umiejętności pracy w grupie, która okazała się bardzo ważna, szczególnie w pierwszym i drugim etapie. Cieszymy się, że konkurs, mimo tego że organizowany był po raz pierwszy ,znalazł uznanie wśród uczniów i nauczycieli.

    Organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowania władzom Powiatu Rzeszowskiego za wsparcie idei turnieju, Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty za objęcie honorowym patronatem oraz Radzie Rodziców za ufundowanie nagród.

     

   • Zajęcia klasy OPW na wirtualnej strzelnicy

   • 30.03.2023
   • 30 marca klasa IC OPW doskonaliła swoje umiejętności w posługiwaniu się bronią na bazie wirtualnej strzelnicy „Pojedynek” na terenie ZPP Hadle Szklarskie . Kadeci wykonywali czynności manualne na broni długiej, doskonali zasady bezpiecznego posługiwania się bronią, prowadzili ćwiczenia w obserwacji, wykrywaniu, rozpoznawaniu i identyfikacji celów, a przede wszystkim prowadzenia celnego ognia na różnych odległościach, w tym do celów stacjonarnych, ruchomych i ukazujących się.

   • Udział w dniach otwartych w PWSTE w Jarosławiu

   • 30.03.2023
   • W dniu 29 marca 2023 r. młodzież klas maturalnych uczestniczyła w dniach otwartych w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną uczelni na rok akademicki 2023/ 2024. Młodzież uczestniczyła w ciekawych wykładach oraz pokazach przygotowanych przez kadrę uczelni oraz studentów.

   • Zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim

   • 30.03.2023
   • 24 marca 2023 r. grupa uczniów realizująca historię na poziomie rozszerzonym uczestniczyła w wykładach na Uniwersytecie Rzeszowskim o następującej tematyce:

    1. Benedykt Polak – polski Marco Polo i jego związek z bitwą pod Legnicą oraz św. Stanisławem” - Dr Leszek Poniewozik

    2. Mikołaj Kopernik – człowiek renesansu- Dr hab. prof. UR Beata Lorens

    3. Galicyjscy ziemianie wobec powstania styczniowego Dr hab. prof. UR Jerzy Kuzicki

    Był to pierwszy etap historycznego cyklu spotkań przeznaczonych dla młodzieży szkół średnich.

   • DKMS - po raz kolejny rejestracja w naszym liceum

   • 29.03.2023
   • 27 marca zakończyliśmy rejestrację potencjalnych dawców szpiku kostnego.Nasze liceum przystąpiło do akcji pod auspicjami Fundacji DKMS.Misją organizacji jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia komórek macierzystych szpiku kostnego. W Polsce jest nas blisko 2 miliony, a prawie 10 000 podarowało chorym szansę na drugie życie. W szkole przeprowadziliśmy akcję promocyjną, gdyż niezwykle ważna jest ta świadomość i chęć pomagania Drugiemu.Zarejestrowaliśmy 31 nowych, potencjalnych Dawców/ mogą być nimi tylko pełnoletni/.I tym wszystkim szczególnie dziękujemy!!!Serdeczne podziękowania kieruję także do Wolontariuszek, które czuwały nad przebiegiem przedsięwzięcia.Sandra Chromiak, Laura Kopacka, Wiktoria Serwatka, Sylwia Surma- wykonałyście kawał dobrej roboty !!!

   • XVIII Powiatowy Konkurs Języków Obcych w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

   • 29.03.2023
   • Dnia 28 marca 2023 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie  odbyła  się XVIII edycja Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla szkół ponadpodstawowych Powiatu Rzeszowskiego. Konkurs został objęty honorowym patronatem Starosty Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego. Etap powiatowy poprzedziły eliminacje szkolne.  W tym roku do etapu powiatowego z języka niemieckiego  przystąpiło 14 uczniów reprezentujących Zespół  Szkół Zawodowych w Dynowie, Zespół Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie i Liceum Ogólnokształcące w Dynowie, natomiast w zmaganiach z języka angielskiego wzięło udział 20 uczniów z wyżej wymienionych szkół oraz z Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim.  Celem konkursu jest propagowanie umiejętności wszechstronnej komunikacji w języku niemieckim i angielskim przy jednoczesnym stosowaniu zasad poprawności językowej. Uroczystego otwarcia konkursu dokonała Pani Elżbieta Klaczak – Łach, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie, razem z  organizatorami konkursu- nauczycielami j. niemieckiego i angielskiego.

    Wyniki konkursów przedstawiają się następująco:

    Laureaci konkursu z j. niemieckiego:

    I miejsce - William van der Hilst, uczeń Zespołu  Szkół Zawodowych w Dynowie , 

    II miejsce Laura Początek, uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie,          

    III miejsce-  Maksymilian Krawiec, uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie.

    Laureaci konkursu z j. angielskiego:

    I miejsce- Dominik Karaś, uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie,

    II miejsce- Nina Dobrowolska, uczennica Zespołu Szkół Techniczno- Weterynaryjnych  w Trzcianie,

    III miejsce- Kamil Kus, uczeń Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim

     

    Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a  laureaci zostali uhonorowani bonami  podarunkowymi ufundowanymi przez Zarząd Powiatu Rzeszowskiego oraz Radę Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie. Po wręczeniu dyplomów, dyrektor szkoły Elżbieta Klaczak- Łach odczytała gratulacje dla laureatów i życzenia dla wszystkich uczestników konkursu przesłane przez Starostę Rzeszowskiego, p. Józefa Jodłowskiego. Po części oficjalnej robione były pamiątkowe zdjęcia. Uczniowie i opiekunowie mieli też możliwość wglądu do pisemnych prac i analizy błędów a także skorzystania z przygotowanego dla nich poczęstunku.

    Organizatorami wydarzenia, a zarazem osobami, które czuwały nad prawidłowym przebiegiem zmagań konkursowych byli nauczyciele j. angielskiego oraz j. niemieckiego dynowskiego liceum: p. Aleksandra Żak, p. Michał Piestrak, p. Ewelina Marszałek, p. Ewa Hadam, p. Beata Trzyna oraz p. Monika Rząsa.

    Zwycięzcom, opiekunom przygotowującym uczniów do konkursu, oraz wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za udział.

     

   • "Makbet" Szekspira na deskach WDK w Rzeszowie

   • 29.03.2023
   • 23 marca nasi uczniowie mieli okazję zobaczyć wspaniałą sztukę Williama Szekspira pt."Makbet" w wykonaniu aktorów Narodowego Tatru Edukacji im. Adama Mickiewicza z Wrocławia. Oprócz mistrzowskiej gry, na uwagę zasługiwała ciekawa scenografia oraz elementy multimedialne. Niezwykłym eksperymentem okazało się również wykorzystanie na scenie kukieł do kreacji bohaterów. Wszystkim uczniom sztuka bardzo się podobała i z niecierpliwością czekamy na następną.