• Wyjazdy uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie w programie Erasmus+, sektor Młodzież, w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Projektów Międzynarodowych INPRO.

     

    W dniach 8-15 września 4 uczniów z klas 3ad i 4ad wraz z opiekunką wzięło udział w drugiej części projektu Erasmus+ "Eco-democracy". Tym razem wyjechali na Węgry, do Nyiregyhazy, gdzie zgłębiali tematy związane z uczestnictwem w życiu demokratycznym i ochroną środowiska. W ramach przygotowań do wyjazdu uczniowie przeprowadzili wywiady z przedstawicielami władz lokalnych Dynowa, z przedstawicielką Nadleśnictwa Dynów i Oczyszczalni Ścieków. Efektem tych rozmów była prezentacja na temat lokalnych inicjatyw ekologicznych, którą uczniowie przedstawili na wyjeździe.

    Podczas pobytu na Węgrzech razem z uczestnikami z Rumunii, Bułgarii, Włoch i Węgier poznawali własne miejsce w demokracji oraz mechanizmy jakie działają w różnych grupach społecznych. Wzięli też udział w wykładzie na temat ochrony środowiska oraz spotkaniu z przedstawicielem władz lokalnych, który opowiedział o inicjatywach ekologicznych podejmowanych przez miasto.

    Drugi wyjazd młodzieży miał miejsce w dniach 23.IX - 2.X. Grupa 6 uczniów z klas 3b i 4bn, wraz z opiekunką, wyjechała do Serbii, w ramach projektu Erasmus+ "The Thing They Say Behind You". Celem projektu było wsparcie uczestników w zmianie stereotypowego postrzegania mieszkańców wsi oraz zacieśnienie więzi pomiędzy młodymi ludźmi z 6 krajów: Serbii, Węgier, Czech, Rumunii, Macedonii Północnej i Polski. Podczas licznych warsztatów i aktywności uczestnicy pracowali zespołowo szukając rozwiązań dla problemów dyskryminacji i wykluczenia. Efekty swojej pracy przedstawili podczas prezentacji w szkołach średnich w Sencie.

     

    Podczas obydwu wyjazdów uczestnicy projektów szlifowali język angielski i umiejętności społeczne, a także, co chyba najcenniejsze, poznali lepiej samych siebie.