• Cała Polska czyta "Quo Vadis" Henryka Sienkiewicza

  Cała Polska czyta "Quo Vadis" Henryka Sienkiewicza
  02.09.2016

  Czekamy na relacje ....

  Zobacz zdjęcia

 • Kondolencje

  Kondolencje
  01.09.2016

  "Można odejść na zawsze 
     by stale być blisko" 
                          ks. J. Twardowski 

                 Drogiemu Koledze, 
          wychowawcy, nauczycielowi 
            Mariuszowi Chomie 
                 i Jego bliskim 

  wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia i otuchy 
  w trudnych chwilach po śmierci Ojca Śp. Władysł Chomy 

                                        składa 

                         Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Pracownicy i uczniowie 
                         Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej 
                                                     w Dynowie

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017
  01.09.2016

   

  "Uczymy się nie dla szkoły,

    lecz dla życia"        Seneka Młodsz

  W dniu 1 września pożegnaliśmy tegoroczne wakacje i rozpoczęliśmy rok szkolny 2016/2017. O godzine 8.00 w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Wawrzyńca ksiądz proboszcz Stanisław Janusz odprawił dla wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli mszę świętą. Po niej młodzież udała się do swoich szkół. W sali gimnastycznej na wszystkich uczniów naszego liceum czekał pan Dyrektro, który szczególnie przywitał pierwszoklasistów, księdza Janusza Borka oraz anglistkę panią Annę Piech. Dyrektor zapewnił ich że pracownicy, starsi koledzy i koleżanki będą służyli pomocą w sytuacjach trudnych i pomogą zaklimatyzować się w naszej szkole. Przypomniał wszystkim, że szkoła to przede wszystkim nauka, ale także nowe przyjaźnie, które często trwają przez całe życie. W imieniu uczniów życzenia złożył wszysktim przewodniczący szkoły Dominik Pabiański. Po krótkiej uroczystości młodzież udała się do klas, by spotkać się ze swoimi wychowawcami. Pierwszoklasistom wręczono legitymacje szkolne, by na dobre poczuli się naszymi uczniami. 

  W nowym roku szkolnym życzymy uczniom i nauczycielom wielu sukcesów, zadowolenia i wytrwałości.

  Zobacz zdjęcia

 • Powiatowa Licealiada w piłce ręcznej dziewcząt - I miejsce

  Powiatowa Licealiada w piłce ręcznej dziewcząt - I miejsce

  W dniu 29 października 2015 roku w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie odbyłPowiatowa Licealiada w piłce ręcznej dziewcząt - I miejsce - Obrazek 1a się powiatowa „Licealiada” w piłce ręcznej dziewcząt. W turnieju wzięło udział pięć szkół. Nasza drużyna po odniesieniu czterech zwycięstw i zajęciu I miejsca, wywalczyła sobie awans do finału rejonowego. Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy! Szkołę w zawodach reprezentowały: Dominika Kocyło, Angela Rzepka, Aleksandra Skubisz, Jolanta Hadam, Anna Dżuła, Aleksandra Durakowska, Maria Dżuła, Klaudia Potoczna, Jolanta Niziołek, Gabriela Dziaczyńska, Natalia Świst, Kinga Kucel, Melania Dżuła. Opiekunem drużyny był p. Bogdan Peszek.
  Wyniki naszej drużyny:
  LO Dynów - ZS Kamień 6 : 1

  1. LO Dynów - ZSZ Dynów 10: 2

  LO Dynów - ZS Tyczyn 16: 1
  LO Dynów - ZSTW Trzciana 14: 2

  Końcowa klasyfikacja:

  LO Dynów

  ZS Kamień

  ZSZ Dynów 

  ZS Tyczyn

  ZSTW Trzciana

 • Ratuj życie - żyj bezpiecznie - zbiórka krwi w naszym liceum

  Ratuj życie - żyj bezpiecznie - zbiórka krwi w naszym liceum
  27.10.2015

  27 października 2015.r. społeczność Liceum Ogólnokształcącego im Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie, strażacy oraz mieszkańcy Dynowa przystąpili do akcji oddawania krwi obsługiwanej przez zespół z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Pomysłodawcą oraz organizatorem tego wydarzenia był prezes SHDK RP Klub Honorowych dawców Krwi " Nadzieja " działający przy OSP w Harcie- druh Jacek Stochmal. Była to już IX zbiórka krwi pod egidą tego klubu. Przedsięwzięcie zostało poprzedzone zgłoszeniem szkoły jako miejsca poboru oraz prelekcją przeprowadzoną przez pana Zdzisława Wójcika - Prezesa Klubu HDK PCK "Płomyk". Wśród pierwszych ochotników byli strażacy oraz mieszkańcy naszego miasta. Uczniowie czekali niestrudzenie na swoją kolej, jak na gospodarzy obiektu przystało. Dla nich wszystkich bez wyjątku była to pierwsza przygoda z honorowym krwiodawstwem. Do akcji mogli przystąpić tylko pełnoletni przedstawiciele klas trzecich. Nie wszyscy chętni spełniali ściśle określone warunki. Spośród 43 wypełniających formularz rejestracyjny zakwalifikowano 38 dawców. Swoją obecnością i zapałem do oddawania krwi młodzież udowodniła dojrzałość i wrażliwość na potrzeby innych ludzi. Na pochwałę zasługują także strażacy oraz mieszkańcy, którzy poświęcili cząstkę siebie oraz czas, by dołączyć do grona ofiarodawców. Tego dnia udało sie zebrać 17 l i 100 ml krwi. Wszystkim, którym nieobce są słowa R. Tagore: "Spałem i śniłem, że życie jest radością, ocknąłem się i zrozumiałem, że życie jest służbą, zacząłem służyć i przekonałem się, że służba jest radością", serdecznie dziękujemy. 

 • Wyjście na cmentarz

  27.10.2015

  „Złote chwile w strumieniu życia przemykają mimo nas, a my widzimy tylko piasek.
  Przybywają do nas anioły, a my dowiadujemy się o nich, kiedy odeszły…”
  R.W. Emerson.

  Pielęgnowanie pamięci o zmarłych jest obowiązkiem każdego człowieka. Szczególnie młodym ludziom trzeba o tym przypominać, gdyż w dobie powszechnego braku autorytetów, a także odwróconej piramidy wartości, często o tym zapominają. Młodzież naszego Liceum pamięta o zmarłych, odwiedza dynowski cmentarz, porządkując groby i paląc znicze na mogiłach byłych nauczycieli. W tym roku podjęliśmy te działania wraz z Towarzystwem Przyjaciół Dynowa. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz uczniowie klasy III d/b i Ia wraz z opiekunami p. Elżbietą Klaczak- Łach, 
  p. Katarzyną Kłyż, p. Iwoną Sarnicką i p. Maciejem Jurasińskim uczcili pamięć śp. ks. Franciszka Błotnickiego, śp. ks. Aleksandra Moskwy, śp. Ks. Jana Śmietany, śp. Kingi Moysy, śp. Władysława Pankiewicza, śp. Józefa Skubisza, śp. Stanisława Górniaka, śp. Jana Kucabińskiego, śp. Janiny Jurasińskiej, śp. Jacka Batora. Pani Elżbieta Klaczak- Łach przedstawiła młodzieży sylwetki zmarłych nauczycieli oraz ich zasługi dla Liceum i środowiska lokalnego. W zadumie, skupieniu i cichych słowach modlitwy uczniowie oddali hołd zmarłym. 

 • Jak zostać honorowym krwiodawcą ?

  Jak zostać honorowym krwiodawcą ?
  26.10.2015

  26 października 2015 r. z uczniami klas II i III Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie spotkał się Zdzisław Wójcik prezes klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża "Płomyk" przy Komendzie Miejskiej PSP w Przemyślu. Wymienieni wraz z nauczycielami wysłuchali pogadanki na temat dawstwa krwi, organów i szpiku. 
  Celem prelekcji było przygotowanie uczniów do udziału w przyszłych, uwzględniając wiek słuchaczy, otwartych akcjach honorowego krwiodawstwa. Warto wspomnieć, że najbliższa, a zarazem pierwsza taka akcja, obsługiwana przez ekipę z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, została zaplanowana na 27 października br. Wygłoszenie pogadanki możliwe było dzięki zaproszeniu prelegenta przez dyrektora szkoły Kazimierza Żaka.
  "Pan Zdzisław opowiedział nam m.in. o tym, kto może być dawcą krwi, a kto nie, o tym jak wygląda droga dawcy, dlaczego krew jest tak bardzo potrzebna oraz jakie powinniśmy nosić zawsze przy sobie dokumenty. Zaznaczył, że honorowym dawcą krwi może zostać m.in. osoba, która ukończyła 18 rok życia, jest zdrowa, waży nie mniej niż 50 kg" - mówi Ewa Hadam - zastępca dyrektora, obecna podczas spotkania z uczniami. Kontynuując podkreśla: "Wspomniał również o przywilejach: każdy krwiodawca m.in. może uzyskać bezpłatnie wyniki swoich badań (oznaczenie grupy krwi, morfologii i badań wirusologicznych), zwolnienie z pracy/szkoły w dniu oddania krwi, zwolnienie na czas okresowego badania lekarskiego dawcy krwi, jeżeli nie zostanie zakwalifikowany do oddania krwi, ekwiwalent kaloryczny o równowartości 4500 kcal (9 czekolad), legitymację Honorowego Dawcy Krwi, odliczenie od dochodu w zeznaniu rocznym PIT, identyfikacyjną kartę grupy krwi (krewkartę) - możliwość uzyskania po drugiej donacji. Omówił temat dawstwa organów i szpiku". Następnie zauważa: "Prezes zaprezentował słuchaczom własne dokumenty: identyfikacyjną kartę grupy krwi (identyfikacja właściciela karty z dokumentem tożsamości), kartę I.C.E. oraz "Oświadczenie woli", a także szczegółowo omówił ich znaczenie. Przypomniał o słowach św. Jana Pawła II - "Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali". Zaznaczył, że w 2013 r. obchodziliśmy 55 lat HDK PCK, a rok 2014 był rokiem jubileuszu 95-lecia PCK. Cytował także słowa św. MM Kolbego, kapłana i męczennika, patrona u Boga dla HDK we wszystkich diecezjach Polski: "Miarą wartości człowieka są jego czyny". Cieszy fakt, że 70 czystych druków "Oświadczenia woli", które przywiózł prelegent trafiło tuż po spotkaniu do rąk uczniów".
  Prelegent, po przeprowadzeniu konkursu wiedzy na powyższe tematy, z radością przekazał młodzieży, m.in. ulotki, długopisy i kalendarzyki tematycznie nawiązujące do omawianych zagadnień. Przypomniał, że Światowy Dzień HDK, przypada corocznie 14 czerwca. Zapraszał też na przyszłoroczną Ogólnopolską Pielgrzymkę Honorowych Dawców Krwi do Częstochowy, Pielgrzymkę HDK i Szpiku Kostnego do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, a także na XV Podkarpacką Pielgrzymkę HDK PCK do Kalwarii Pacławskiej. 
  Jan Paweł II mówił: "Każdy przeszczep narządu ma swoje źródło w decyzji o wielkiej wartości etycznej: decyzji, aby bezinteresownie ofiarować część własnego ciała z myślą o zdrowiu i dobru drugiego człowieka".
  Obecna cały czas na prelekcji pani Ewa Hadam stwierdza: "Na zakończenie pan Zdzisław zaprosił wszystkich na strony: www.pck.org.pl; www.poltransplant.org.pl; www.szpik.info; www.rckk.rzeszow.pl; www.dawcomwdarze.pl.
  Prelegent dziękuje panu dyrektorowi za możliwość odbycia spotkania z młodzieżą, w którym brał udział również prezes klubu SHDK RP przy OSP w Harcie druh Jacek Stochmal. Wyraża także wdzięczność, za złożone podziękowanie za "profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie prelekcji oraz dzielenie się z młodzieżą wieloma przykładami, często z własnego życia”.
  Warto również pamiętać o tych słowach Jana Pawła II: "Oddając własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie, to gest o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To dar życia... Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz liczniejsi we wszystkich częściach świata”.
  Spotkanie z pełnymi entuzjazmu i chęci działania młodymi ludźmi sprawiło wielką radość obu stronom. Ufam, że ta wspaniała młodzież, inspirowana piękną postawą nauczycieli, będzie nadal prężnie działała dla dobra drugiego człowieka. 

 • Zawody powiatowe w szachach drużynowych

  Zawody powiatowe w szachach drużynowych
  22.10.2015

  W dniu 22 października 2015 roku, w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie, odbyły się drużynowe zawody szachowe w ramach Licealiady, na szczeblu powiatu.
  W turnieju uczestniczyły 4 – osobowe drużyny z następujących szkół: Zespołu Szkół w Tyczynie, Zespołu Szkół w Sokołowie, Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie, Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie oraz Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie. Naszą szkołę reprezentowali: Julia Makarska (kl. IIa), Tomasz Zawora (kl. IIIa), Szymon Pałys (kl IIIa) i Bartłomiej Kociuba (kl. IIa).
  Zespoły rozegrały 5 rund systemem każdy z każdym. W wyniku tych gier ostateczna kolejność przedstawia się następująco:

  I miejsce - ZS Sokołów (7 pkt) 
  II miejcse - ZSZ Dynów (5pkt)
  III miejsce - ZSTW Trzciana (3 pkt)
  IV miejsce - LO Dynów (3 pkt)
  V miejsce - ZS Tyczyn (2 pkt)

  Zespół z Sokołowa był zdecydowanie najlepszy i zasłużenie wygrał zawody, a pozostałe drużyny toczyły wyrównaną grę, o czym świadczy duża ilość remisów 2:2. Naszemu zespołowi zabrakło tylko jednej wygranej partii do zajęcia 3 pozycji. W porównaniu do zeszłego roku bardzo mocno był widoczny brak Adrianny Lis, która była filarem zespołu. 
  Trzy pierwsze zespoły otrzymały dyplomy, a ich gracze medale. Drużyny z dwóch pierwszych miejsc uzyskały awans do zawodów rejonowych, które odbędą się w Leżajsku.
  Zawody przeprowadził pan Zbigniew Tesznar, a pomocy w organizacji udzielili: pani Katarzyna Grot oraz dyrektor Kazimierz Żak .

 • BUDA 2015 – CZYLI BELFERSKO- UCZNIOWSKI DOROBEK ARTYSTYCZNY

  BUDA 2015 – CZYLI BELFERSKO- UCZNIOWSKI DOROBEK ARTYSTYCZNY
  13.10.2015

  Impreza pod takim hasłem jest organizowana w LO w Dynowie w Dniu Edukacji Narodowej od wielu lat. W tym roku przypadła ona 13 października. Tytuł brzmi bardzo ambitnie, ale chodzi przede wszystkim o to, aby się dobrze bawić ! Uczniowie- jak co roku- mieli za zadanie rozbawić publikę. Worek śmiechu ,,wykrzesał’’ i moc oklasków zebrał Kabaret Rudy 102 w składzie: Karol Piejko, Mateusz Chorążykiewicz, Robert Zelwach i Dominik Bachurski .To właśnie jego jury pod przewodnictwem byłej Dyrektorki LO pani Marii Radoń nagrodziło Złotą Budą. W komisji zasiadły emerytowane nauczycielki : Teresa Gerula, Magdalena Gołąb, Anastazja Kiełbasa. Srebrna Buda- przypadła zespołowi, który przygotował przyśpiewki o nauczycielach przy akompaniamencie pianina i klarnetu (Anna Ostafińska, Jana Osiadły, Karolina Wasieńczak, Gabriela Cichocka, Karolina Wilgucka, Robert Duda-klasa I c i II c). Brązowa- trafiła w ręce uczniów o zacięciu aktorskim, przedstawili oni dwa najbardziej charakterystyczne typy uczniów : prymusów i olewusów(Alicja Makaryk, Estera Drewniak, Kuba Piskorek, Piotr Front i Kamil Spólnik z klasy II c ). Pozostali artyści otrzymali wyróżnienia. Zgodnie z tradycją wystąpili także nauczyciele i zebrali gromkie brawa za żart słowno-muzyczny pod hasłem ,, Została nam już tylko drożdżówka’’.
  Wydarzeniem było pożegnanie przez społeczność szkolną papierowego dziennika, przygotowane przez uczennice z klas drugich(Olga Błotnicka , Jana Osiadły, Julia Makarska ), którego historyczny tekst przedstawiamy poniżej:
  Na warcie zastygłe w smutku uczniowskie twarze
  Płaczą klasy, ich łzy płyną przez 
  korytarze
  Odbiera Cię nam czas zmian- strumień rzeki wartki
  Jakże smutno szeleszczą porzucone 
  kartki!
  Belfer- twój druh- płacze, byłeś jak
  jego znamię
  Nie splami cię już kawą, nie weźmie pod ramię …
  Nie wyjmie cię nigdy z szafy, o stół nie walnie
  Siejąc postrach- nie otworzy cię już triumfalnie…
  To nieludzkie, aby u szczytu twej kariery
  Pozbawiły cię życia podłe komputery!
  I choć jego bilans wypada przecież na sześć,
  To do wiecznego archiwum przyjdzie cię nam nieść.
  Ból w sercu, jak cyrkiel ostry, że trudno go znieść!
  Papierowy dzienniku- CHWAŁA TOBIE I CZEŚĆ!

 • Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

  Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę
  08.10.2015

  Dnia 8.10.2015 roku odbyła się pielgrzymka maturzystów z naszej szkoły do Częstochowy. Uczniom towarzyszyli wychowawcy poszczególnych klas: Katarzyna Kłyż, Maria Kuszek, Katarzyna Grot, Elżbieta Klaczak- Łach, a także ksiądz katecheta Mariusz Mul. Celem wycieczki było podziękowanie za otrzymane łaski a także prośba o błogosławieństwo podczas tegorocznej matury. Po porannej zbiórce o godz. 6 rano wyjechaliśmy w podróż. 
  Miejscem, które odwiedziliśmy jako pierwsze był Kraków. Tam udaliśmy się do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, a następnie do Centrum Jana Pawła II, gdzie mogliśmy dokładniej przyjrzeć się historii życia Papieża Polaka i zgłębić wiedzę dotyczącą Całunu Turyńskiego. Około godziny 12.00 wyruszyliśmy do Częstochowy, która była punktem docelowym naszej pielgrzymki. Po obiedzie i krótkim odpoczynku udaliśmy się na Jasną Górę. Swoją modlitwę rozpoczęliśmy Drogą Krzyżową. Poszczególne stacje czytane były przez młodzież i nauczycieli. O 17.30 odbyła się Msza święta w intencji maturzystów z naszej szkoły, w której każdy uczestniczył w pełnym skupieniu. Po pięknym nabożeństwie wszyscy pogrążeni w refleksji i zadumie udali się w drogę powrotną. O godz. 24.00 wróciliśmy szczęśliwi i zadowoleni do Dynowa.
  Pielgrzymka na Jasną Górę była bez wątpienia bardzo ważnym przeżyciem dla każdego maturzysty. Chwila oddechu od codziennych, szkolnych spraw pozwoliła nam zastanowić się nad tym, co czeka nas w przyszłości, a także podziękować za wszystkie otrzymane łaski. Ten wyjazd pozostanie z pewnością długo w pamięci …

 • Dzień otwarty koszar w Jarosławiu

  Dzień otwarty koszar w Jarosławiu
  02.10.2015

  Na zaproszenie Starosty Jarosławskiego Tadeusza Chrzana oraz Dowódcy Granizonu Jarosław ppłk Dariusza Słoty 2 października br. odwiedziliśmy Jednostkę Wojskową oraz przyjrzeliśmy się pracy żołnierzy z bliska. Największą atrakcję stanowił sprzęt wojskowy. Uczestnicy wydarzenia mogli nie tylko oglądać, ale także wsiąść do środka opancerzonych pojazdów i posłuchać ciekawych informacji o ich przeznaczeniu. Wszystkim gościom umożliwiono uczestnictwo w uroczystym apelu, podczas którego wręczano odznaczenia wyróżniającym się żołnierzom. Spotkanie uświetnił .koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej. Zwieńczeniem imprezy, która cieszyła się dużą popularnością, był piknik wojskowy 

 • Spotkanie z Piotrem Lubertowiczem

  Spotkanie z Piotrem Lubertowiczem
  02.10.2015

  Broń się nie trać wiary to temat spotkania w Piotrem "Lupi" Lubertowiczem wokalistą, gitarzystą, autorem tekstów. Spotkanie odbyło się w piątek w auli naszego liceum. Piotr Lubertowicz przeszedł bardzo wiele w swoim życiu i potrafił w doskonały sposób przekazać swoje doświadczenie publiczności. Podczas swojego występu mówił o skutkach nałogu. Mówił i śpiewał o tym jak nałóg niszczy to co dla człowieka jest najcenniejsze - rodzinę, pracę, wartości duchowe. Opowieści o pełnym negatywnych doznań w życiu przeplatne były rockowymi kompozycjami i dyskują młodzieży. Wysłuchanie historii pana Piotra pozwoliło zastanowić się nad jakością własnego życia i skłoniło słuchaczy do reflekscji nad tym co jest naprawdę ważne. 

 • Finał rejonowej „Licealiady” w lidze lekkoatletycznej

  01.10.2015

  W dniu 1 października 2015 roku na stadionie Resovii w Rzeszowie odbył się finał rejonowej „Licealiady” w lidze lekkoatletycznej. Zawodniczki i zawodnicy rywalizowali w takich konkurencjach jak: 100m., 400m., 800m., 1500m., 4x100m., pchnięcie kulą, skok w dal. Nasze dziewczęta w końcowej klasyfikacji drużynowej na 11 startujących szkół zajęły bardzo dobre 4 miejsce. Zdobyte 1002 punkty powinny dać awans drużynie do finału wojewódzkiego. Bardzo dobrze spisali się również chłopcy, którzy uzyskali 959 punktów zajmując 4 miejsce na 14 startujących szkół. Gratulujemy wszystkim naszym uczniom startującym w zawodach. Opiekunami lekkoatletów byli nauczyciele wychowania fizycznego p. Bogdan Peszek i p. Adam Żak.

 • Dołącz do Drużyny SuperW – zostań wolontariuszem!

  Dołącz do Drużyny SuperW – zostań wolontariuszem!
  28.09.2015

  Co roku do SZLACHETNEJ PACZKI i AKADEMII PRZYSZŁOŚCI zgłaszają się osoby zainspirowane ideą mądrej pomocy – bohaterowie zmiany społecznej. Tworzą Drużynę SuperW, łączą biednych i bogatych. 

  W tym roku walczymy z biedą ze zdwojoną siłą – zapraszamy Cię do zostania wolontariuszem AKADEMII PRZYSZŁOŚCI lub SZLACHETNEJ PACZKI, co oznacza, że sam wybierasz rolę, w jakiej zmieniasz świat. Jako SuperW Akademii pomożesz dziecku przejść od porażki w szkole do sukcesu w życiu, a jako SuperW Paczki przekażesz impuls do zmiany potrzebującej rodzinie. 

  Aplikuj, jeśli:

  masz w sobie chęć niesienia pomocy

  chcesz się rozwijać i brać udział w szkoleniach

  lubisz pracę na wysokich obrotach i kochasz wyzwania

  chcesz dołączyć do prestiżowej Drużyny SuperW

  masz ukończone 18 lat

  Zadania wolontariusza Paczki:

  spotkania z potrzebującymi rodzinami oraz pomoc tym, dla których jest ona realną szansą na zmianę

  współpraca z darczyńcami

  działania w drużynie wolontariuszy w celu poszukiwania darczyńców, organizacji magazynu i transportu paczek itp.

  Zadania wolontariusza Akademii:

  spotkania z dzieckiem i pomaganie mu w pokonywaniu szkolnych trudności

  współpraca z darczyńcami 

  działania w drużynie w celu organizacji wydarzeń dla dzieci, współpracy ze szkołami itp. 

  Co możesz zyskać:

  realny wpływ na otaczającą Cię rzeczywistość

  radość z niesienia pomocy

  szansę na sprawdzenie się w działaniu

  rozwój cenionych kompetencji takich jak: komunikacja, praca w zespole, budowanie relacji, organizacja własnego czasu

  udział w szkoleniach

  nową paczkę przyjaciół i znajomych

  Tylko w 2014 roku SZLACHETNA PACZKA pomogła 19 580 rodzinom żyjącym w niezawinionej biedzie, a AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI 1800 dzieciom. 

  Leć walczyć z biedą! Zgłoś się na: www.superw.pl 

 • Wieczorek zapoznawczy

  24.09.2015

  W dniu 24 września 2015r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie odbył się wieczorek zapoznawczy dla klas pierwszych. Impreza składała się z dwóch części: prezentacji klas pierwszych i dyskoteki. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Adam Jakielaszek przedstawił nowe koleżanki i kolegów z klas Ia, Ib i Ic oraz ich wychowawców. Następnie pierwszoklasiści zadebiutowali na scenie szkolnej, prezentując swoje talenty artystyczne i wokalne. Wykonane przez nich piosenki zostały bardzo ciepło przyjęte przez starszych kolegów i nauczycieli. Po zakończeniu części oficjalnej, młodzież bawiła się na dyskotece, która trwała do godziny 22.00. Impreza przebiegła spokojnie, nad bezpieczeństwem uczniów czuwali nauczyciele naszej szkoły. Zabawa była udana i przyczyniła się do integracji pierwszoklasistów ze społecznością szkolną. 

 • Spotkanie maturzystów

  22.09.2015

  22 września młodzież klas trzecich miała okazję spotkać się w auli naszego liceum z przedstawicielami Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Przyszli maturzyści zapoznali się z zasadami rekrutacji na tę uczelnię, kierunkami studiów oraz szeroką ofertą edukacyjną. Było to pierwsze spotkanie tego typu w roku szkolnym 2015/2016 i na pewno nie ostatnie, gdyż szkoła jest otwarta na oferty innych uczelni. Dzięki temu trzecioklasiści mogą na miejscu porównać propozycje różnych szkół wyższych.

 • Akcja "sprzątanie świata"

  18.09.2015

  W dniu 18 września 2015 roku młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie wraz ze swoimi opiekunami wzięła udział w sprzątaniu bliższej i dalszej okolicy szkoły, przyłączając się w ten sposób do akcji „Sprzątanie Świata”. W sprzątaniu uczestniczyły dziewczęta z klasy 1b i 2b wraz z nauczycielami wychowania fizycznego p. Katarzyną Grot i p. Adamem Żakiem. Sprzątaniem objęto również teren Parku Miejskiego w Dynowie przy ulicy Dworskiej. 

 • Wykłady z języka niemieckiego

  16.09.2015

  Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego zorganizował 16.09.2015r. ciekawe wydarzenie naukowe. Uczniowie zainteresowani poszerzeniem wiedzy z języka niemieckiego oraz opiekunka p. Ewą Hadam wzięli udział w wykładzie profesora Gerda Antosa pt."Aktuelle Wörter und Wendungen machen im Deutschen Karierre.". Wykładowca Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle-Wittenberg koncentruje swoje zainteresowania badawcze na lingwistyce stosowanej, komunikacji w społeczeństwie opartym na wiedzy, lingwistyce tekstu i dialogu. Słuchacze mieli okazję poznać cały szereg neologizmów w języku niemieckim oraz zaczerpnąć wiedzę o najnowszych kierunkach badań językoznawczych. 

 • Spotkanie organizacyjne dla rodziców

  16.09.2015

  16 września 2015 o godzinie 15.30 rozpocznie się w auli naszego liceum spotkanie organizacyjne dla rodzciów uczniów z klas drugich i trzecich. Po spotkaniu z panem dyrektorem odbędzie się spotkanie z wychowawcami w klasach. Serdecznie zachęcamy do przybycia.

 • Spotkanie organizacyjne dla rodziców

  15.09.2015

  15 września 2015 o godzinie 15.30 rozpocznie się w auli naszego liceum spotkanie organizacyjne dla rodzciów uczniów z klas pierwszych. Po spotkaniu z panem dyrektorem odbędzie się spotkanie z wychowawcami w klasach. Gorąco zachęcamy do przybycia.