• Platforma projektu:

   Wersja w języku polskim:    kliknij

   The English version:  click


   Erasmus +

    

    

   Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie realizuje

   projekt "Razem dla planety" w ramach programu  Erasmus+ KA122-SCH

   w ramach akcji 1 sektora Edukacja Szkolna

    

   Tytuł projektu: Razem dla planety

   Termin realizacji: 01.09.2022 - 29.02.2024

   Numer projektu: 2022-1-PL01-KA122-SCH-000079263

   Z przyjemnością informujemy, że Liceum Ogólnokształcące im. Komisji  Edukacji Narodowej w Dynowie otrzymało środki unijne: 51227 euro  w ramach grantu na realizację projektu Erasmus+. Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie kompetencji społecznych w zakresie postaw proekologicznych, rozwój sprawności językowych oraz doskonalenie kompetencji cyfrowych zarówno u nauczycieli i uczniów, podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i podnoszenie jakości pracy szkoły.

   W ramach projektu zaplanowane są następujące mobilności:

   • grupowa mobilność uczniów do szkoły w Portugalii (10 uczniów i 2 opiekunów)
   • grupowa mobilność uczniów do szkoły w Austrii (10 uczniów i 2 opiekunów)
   • obserwacja pracy w szkole w Austrii (2 nauczycieli)
   • kurs o tematyce ekologicznej w Szwecji (3 nauczycieli)
   • kurs językowy na Malcie (3 nauczycieli)
    

   Planowane wyjazdy w ramach projektu Erasmus+ dadzą możliwość rozwoju osobistego nie tylko dedykowanym grupom ale poprzez wymianę doświadczeń i wspólne doświadczenia wszystkich nauczycieli i uczniów, zaktywizują środowisko szkolne, podnosząc tym samym poziom efektywności pracy szkoły.